กิจกรรมเสวนาปฏิบัติสร้างสรรค์กับนักวาดภาพการ์ตูนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่

📢 กิจกรรมที่น้อง ๆ รอคอยมาถึงแล้ว
มาพร้อมกับนักวาดการ์ตูนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ที่มีลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ 🌈

โดย คุณทรงวิทย์ สี่กิติกุล “พี่เส่ง”

จะมาสอนน้องๆวาดรูป ในวันที่ 24-25 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #ธุรกิจเกษตร #เกษตร #วาดรูป #กวาง #ครอบครัว #วันหยุด

ขาดทุนคือกำไร Our loss is our gain.

ขาดทุนคือกำไร
Our loss is our gain.
ป้ายคำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ผมเขียนและนำไปติดไว้ในตลาดชุมชนฟาร์มกวาง…

วันนี้ประโยคนี้ กำลัง “ทำงาน” อยู่ในห้วงความคิดตลอดเวลา ย้ำเตือนให้พวกเราที่อยู่ในภาครัฐฯ พร้อมเสมอที่จะ “ให้เปล่า” กับภาคประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ เพราะกำไรนั้น จะคืนกลับมาในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ แต่สัมผัสได้ด้วยใจ

สิ่งที่เราค้นพบ กลับดำดิ่งลึกลงไปยิ่งกว่า “เศรษฐกิจฐานราก” ตามคำที่มักจะใช้กัน รากเหง้าของความทุกข์ยากบางอย่างของคนไทยในชุมชนในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นชอนไชฝังตัวอยู่ด้วยกันอยู่ในสังคมไทยตลอดเวลา

ถึงแม้ภาครัฐฯจะต้อง “ขาดทุน” เพียงใดก็ตาม“กำไร” ที่มองเห็นชัดเจน ซึ่งสามารถหยิบยื่นให้ได้ คือความสุขของประชาชนที่ผ่านมาทางรอยยิ้ม การใช้เวลาอยู่ด้วยกันของครอบครัว เมื่อประชาชนมีพออยู่พอกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกันในระดับมาตรฐาน

ขอบคุณ TASSHA สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่มอบ “ต้นทุน” ให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาส “แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน” เปลี่ยนเป็น “กำไร” ด้วยการสร้างความสุขต่อสังคมและชุมชน และขอบคุณร้านสามกอที่ร่วมแบ่งปันด้วยครับ…

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน….

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร
ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนด้วยครับ…

ยอมรับ… ว่าสิ่งหนึ่งที่เพิ่งจะซาบซึ้งไปกับมัน ถึงแม้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคลุกคลีอยู่กับการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจค้นพบ… แต่เมื่อ “ถอดวาง” ego ที่มีอยู่ทั้งหมด จะมองเห็นถึงความเป็นจริงในชีวิตของคนไทยที่ฐานราก มองเห็นความสุขของคนธรรมดา จากการมาใช้เวลากับครอบครัวในวันหยุด การกระจายรายได้แม้เพียงน้อยนิดให้กับพ่อค้าแม่ขายที่มาจากคนในชุมชนจริง ๆ ไม่ใช่ร้านดัง “แบรนด์เนม” เป็นเพียงชาวบ้านที่หารายได้จากการขายของที่ทำเองในตลาดชุมชนฟาร์มกวางช่วงวันหยุด กำไรเพียงน้อยนิดเป็นรายได้เสริม เพื่อใช้จ่ายให้กับครอบครัวในวันทำงาน

อีกทั้งได้รับรู้เรื่องราวมากมายของเด็ก ๆ ที่มาช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายขายของในตลาดฯ บางคนถูกเลี้ยงมาโดยไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใคร…

ขอบคุณ แทนพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเก่า สุโขทัย ที่นำเด็กน้อยตัวเล็กๆ มาเที่ยวชม “หอปรัชญา” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนวิธีการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากมูลกวาง และนำไปใส่แปลงพืชผักจริง ๆ ได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับกวาง สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ทำกิจกรรมสานปลาตะเพียนจากใบลานโดยวิทยากรคือคุณป้าที่มีอาชีพสานปลาตะเพียนขายโดยไม่หวงความรู้แม้แต่น้อย

ขอบคุณ TASSHA สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่ช่วยให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาสใช้วิชาความรู้ และ “หัวใจ”

“แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน”

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนด้วยครับ…

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน

 

แดดสวย ฟ้าใส… วันสบาย ๆ พบกันที่ตลาดชุมชนฟาร์มกวางนะครับ….

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนด้วยครับ…

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผล กระทบ…. เป็น 3 คำ ที่ผู้วิจัยทุกท่านต้องคำนึงถึงอยู่เสมอๆ

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผล
กระทบ….
เป็น 3 คำ ที่ผู้วิจัยทุกท่านต้องคำนึงถึงอยู่เสมอๆ

โครงการ “การสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากฟาร์มต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ผลผลิตคือฟาร์มต้นแบบและตลาดชุมชน
ผลลัพธ์คือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ผลกระทบคือความสุขของคนในชุมชน…
หากท่านได้มีโอกาสมาเยือนแล้วเปิดประสาทสัมผัส เปิดใจ จะรับรู้ถึงการผสมผสานปรัชญาแห่งความ “พอ” “การแบ่งปัน” เป็นสถานที่ๆครอบครัวได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดอยู่ด้วยกัน และอีกหลายอย่างอบอวลอยู่ในทุกอณูของอากาศ…

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาสทำหน้าที่บริการทางวิชาการและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนบน “แพลตฟอร์ม” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “TASSHA” (วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ตามครรลองแล้ว….

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยครับ…

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน

แนวคิดการเสวนาในบรรยากาศของตลาดชุมชนฟาร์มกวาง

ขอบคุณ
คุณสุรจิตร ก้องวัฒนา เจ้าของวัฒนาฟาร์ม
คุณศักดิ์เกษม ตันติยวรงค์ บริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง
คุณอมตะ ปโชติการ อมตะไบโอฟาร์ม
รศ.ดร. มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กับการ “แบ่งปัน” ความคิด แนวทาง ประสบการณ์ ในภาพรวมของธุรกิจการเกษตรที่หลากหลาย
จนมาสู่พื้นที่วิถีชีวิตของชุมชน การสร้างสำนึกรักถิ่นฐาน ความมีเอกลักษณ์ ของจังหวัดสุโขทัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคม

เชื่อว่าแนวคิดการเสวนาในบรรยากาศของตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จะไปกระตุ้นให้เกิดแรงสร้างสรรค์กระเพื่อมไหวทางความคิดต่อผู้คนที่ได้รับรู้รับฟังกันต่อไปครับ…

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน

กิจกรรมเสวนา เรื่อง สร้างสรรค์งาน ด้วยดินก้อนเดียว

กลับมาตามคำเรียกร้องจากเด็กๆ…

เรื่องปั้นต้องยกให้ คุณสานิต บูรณศักดิ์
ที่มีความเชียวชาญในการปั้นดิน และยังสอนเด็กๆ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รอบนี้ใครอยากจะโชว์ฝีมือให้มาที่ลานกิจกรรม เวลา 10.00 น. – 12.00 น. นะคะ

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ

กิจกรรมเสวนา เรื่อง ธุรกิจการเกษตรกับแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทุกวันเสาร์อาทิตย์ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จะมีกิจกรรมเสวนา ทั้งสำหรับเด็ก สำหรับผู้ใหญ่ สลับกันไปทุกสัปดาห์…

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ขอมาฝั่งผู้ใหญ่บ้างนะคะ จะเป็นการเสวนา เรื่อง ธุรกิจการเกษตรกับแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใครที่สนใจจะร่วมรับฟังเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนเชิญได้ที่ลานกิจกรรมตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย เวลา 10.00 – 12.00 น. กันได้นะคะ

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #ธุรกิจเกษตร #เกษตร

กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์ เรื่อง ขนมข้าวเกรียบปากหม้อ

“ข้าวเกรียบปากหม้อ” เป็นอีกหนึ่งขนมที่นำพาคุณสุกัญญาจาก ร้านคุณยาย มาทำให้เราได้เรียนรู้จักคุณค่าของ “การแบ่งปัน” สิ่งที่เห็นจากกิจกรรมนี้คือการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการทำขนมแบบไม่มียั้งของวิทยากร ซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการทำขนมที่ต้องมีเทคนิคบางอย่างสร้างความพิเศษให้กับร้าน แต่เท่าที่เห็น คุณสุกัญญาอธิบายให้กับบรรดาคุณแม่ที่พาลูกๆเข้าร่วมกิจกรรมด้วยจิตใจที่กว้างขวางจนน่าตกใจ… และยังมีคุณยายท่านนึงที่มาเที่ยว มาร่วมวงสอนลูกหลานทำกระทงใบตองไว้ใส่ขนมโดยที่เราไม่ได้ร้องขอ… เกิดเป็นภาพกิจกรรมของคน 3 รุ่นที่งดงามในทันที

อีกหนึ่งเรื่องราวของ “การแบ่งปัน”ในตลาดชุมชนฟาร์มกวางของคนสุโขทัย ที่สอนให้เรารู้จักปรัชญาแห่งความ “พอ”

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #การแบ่งปัน

 

กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์ เรื่อง ขนมแดกงา ขนมโบราณ

นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ “ระเบิดจากข้างใน”
ครอบครัวคุณป้าธัชมน รายได้ทั้งหมดมาจากการทำขนมไทยขายส่งตามตลาดต่าง ๆ ในสุโขทัย ซึ่งฝีมือในการทำขนมของคุณป้าและครอบครัวเป็นที่ชื่นชอบและรู้จักกันดีสำหรับคนในชุมชน

ขนม “แดกงา” เป็นขนมง่ายๆ ทำจากข้าวเหนียวนึ่งตำคลุกกับงาบดและมีไส้มะพร้าวกวนกับน้ำตาล

คำว่า แดก” หมายถึงคลุกให้เข้ากัน

การไม่หวงความรู้ เป็นระเบิดลูกสำคัญที่มาจากใจของคุณป้าในการรู้จักแบ่งปัน เพียงการทำขนมพื้นบ้านก็มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวและส่งลูกสาวจนเรียนจบปริญญาตรี ที่ลูกบอกกับเราว่า “เอาขนมของแม่ไปกินที่โรงเรียนทุกวัน”

อีกหนึ่งเรื่องราวของครอบครัวในตลาดชุมชนฟาร์มกวาง ที่สอนให้เรารู้จักปรัชญาแห่งความ “พอ”

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง