แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยสัตว์ภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดย ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ แจกขนม ของว่าง แก่ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

14938130_1228917460511822_5860392021906800818_n 14907618_1228917433845158_4947112527218956691_n
14925273_1228917457178489_6796765336026137068_n 14915214_1228918240511744_7525734527777601998_n
14900496_1228917640511804_4728707932871636277_n 14980798_1228918627178372_320101527103857221_n
14938137_1228918683845033_3881059528792571654_n 14915214_1228918240511744_7525734527777601998_n
14907112_1228919073844994_8811807088029652220_n 14938188_1228919067178328_538184078362078685_n