ประชุมหารือร่วมกันในการหาแนวทางในการทำให้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแห่งใหม่ของ จ.สุโขทัย

จากวัตถุประสงค์แรกเริ่มก่อตั้งฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่องานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ยุคสมัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจนทำให้ฟาร์มกวางฯ ต้องปรับตัวปรับแนวทางใหม่ ทั้งเพื่อให้ “เลี้ยงตัวเอง” และยังสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมได้

วันนี้คณะทำงานของจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำ จ.สุโขทัย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรม จ.สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน หน่วยงานเอกชน และตัวแทนชุมชนรอบๆฟาร์มกวางฯ เข้าประชุมหารือร่วมกันในการหาแนวทางในการทำให้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแห่งใหม่ของ จ.สุโขทัย

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต #newnormal #เขากวางอ่อน #stayin_alive #staying_alive


 

 

ชาวบ้านบึงธรรมโรง เดินทางมาขอเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สืบเนื่องจากเมื่อวาน…

ที่ได้ไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านชุมชนบ้านบึงธรรมโรง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ที่สนใจจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนฟาร์มกวาง

วันนี้ชาวบ้านบึงธรรมโรง เดินทางมาขอเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษาธรรมชาติวิทยาของกวาง วิธีการเลี้ยง การจัดการ การปลูกพืชอาหารสัตว์ เบื้องต้น เพื่อจัดเตรียมกำลังคน และสถานที่ให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การทำเกษตรกรรมแนวทางใหม่ ซึ่งจะมีฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นพี่เลี้ยงร่วมบูรณาการทุกองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนบ้านบึงธรรมโรงให้เข้าสู่การเป็นสังคมเกษตรกรรมที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน…

12 มิถุนายน 2565

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต #newnormal #เขากวางอ่อน #stayin_alive #staying_alive

มาเยี่ยมชมสถานที่ หมู่บ้าน ชุมชน ขอคำแนะนำการจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนฟาร์มกวางบ้านบึงธรรมโรง”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน (ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ได้รับการติดต่อจากชาวบ้านบึงธรรมโรง ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ให้มาเยี่ยมชมสถานที่ หมู่บ้าน ชุมชน ขอคำแนะนำการจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนฟาร์มกวางบ้านบึงธรรมโรง” อันมีวัตถุประสงค์ในการสร้างฟาร์มเลี้ยงกวาง เพื่อสร้างรายได้เสริม..

เมื่อพิจารณาจากสถานที่ตั้ง ภูมิประเทศ ทรัพยากร และกำลังคนในชุมชนแล้ว พบว่าสามารถดำเนินการได้ ซึ่งทางฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถให้การสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องสายพันธุ์กวางในราคาที่เหมาะสม ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงและการจัดการได้อย่างครบวงจร ตลอดจนให้คำแนะนำว่าชุมชนสามารถก้าวไปถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบโฮมสเตย์ ที่มีกวางเป็นจุดดึงดูด จุดขาย ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสชีวิตและธรรมชาติในสังคมเกษตรกรรม อันจะทำให้วิสาหกิจชุมชนที่จะจัดตั้งดำเนินกิจการด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน…

11 มิถุนายน 2565

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต #newnormal #เขากวางอ่อน #stayin_alive #staying_alive