ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมจัดนิทรรศการในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ “60ปี วช. พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ “60ปี วช. พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ในส่วนของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัล Platinum Award และถ้วยรางวัล Bronze Award ในงานนี้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผลผลิตของฟาร์มกวาง ไปร่วมโชว์ในงาน วันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง… และสำเร็จได้ด้วยดี