งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021)

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมจัดผลงานวิจัย

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วันที่ 22-26 พย. 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

พร้อมกับซุ้มเกียรติยศ ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) จัดในนาม มหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ของทุกๆ พ. ศ. แต่ละปีค่ะ

สำหรับ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ในปี 2561 จากผลงานวิจัย เรื่อง

“การบูรณาการนวัตกรรมเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำฟาร์มกวางสู่การเกษตรสมัยใหม่”

และรุ่งปี พ.ศ. 2562 ฟาร์มกวางก็ได้รับรางวัล Bronze Award อีกครั้งหนึ่งค่ะ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงในสังคมเกษตรยุคใหม่”

ในงานเดียวกันนี้แต่คนละปีค่ะ

บูธปัจจุบัน 2564

ซุ้มเกียรติยศ สำหรับ มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ของ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ เมื่อปี 2561

โครงการที่ได้รับรางวัลที่ 1 นี้

“นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่”

ขณะนี้ ยื่นเรื่องไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างขั้นตอน จดสิทธิบัตรนวัตกรรมของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงในนามเจ้าของสิทธิบัตร คือ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ชิ้นงาน

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021)

วันนี้เป็นวันที่ 2 ที่น้องๆเจ้าหน้าที่ “สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน” มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังจัดเตรียมนิทรรศการ การจัดการความรู้

“เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วันที่ 22-26 พย. 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

สำหรับค่ำคืนนี้ คงอยู่จัดงานกันถึงเที่ยงคืน….วันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจะจัดในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันนี้ เป็นวันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจะจัดในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

มีสื่อมวลชนมาทำข่าวหลายสำนักด้วยกัน ในการนี้ทาง วช. ได้รวบรวมงานวิจัยที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ รางวัล Platinum Award ของปี 2561/2562/2563 แสดงในงานแถลงข่าวในวันนี้ด้วย

โดย “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ในปี 2561 และได้รับเกียรตินำผลงานไปจัดในรอบสื่อมวลชนในวันนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ “ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง”

และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ