ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้

เรียนสมาชิกเครือข่ายฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเกษตรกรผู้สนใจทุกท่าน….

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อต่าง ๆ ตามรายละเอียดโปสเตอร์ที่แนบมานี้

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทั้งที่ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สุโขทัย และผ่านทางระบบ online

สำหรับสมาชิกเครือข่ายฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เคยมาร่วมฝึกอบรมในโอกาสต่าง ๆ ที่ผ่านมาที่ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย หากท่านมีเวลาสามารถเดินทางมาได้ ก็เปรียบเสมือนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นกันอีกครั้ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและแนวทางใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจการเกษตรที่ท่านกำลังดำเนินการ อันจะเป็นเสียงสะท้อนสู่สังคมและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอบคุณมากครับ…