ร่วมเสวนา “พลังสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ : เวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ”

วันนี้ สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ให้มาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-10 เมษายน 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในงานแถลงข่าวนี้ ได้เข้าร่วมเสวนา “พลังสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ : เวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” กับรองเลขาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยอีก 3 ท่าน เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ Platinum Award เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่” และได้ร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยต่างๆ