วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2558

dsc_0023-medium
img_8771-medium
img_8778-medium img_8780-medium
img_8817-medium img_8784-medium

ผู้อำนวยการและบุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ร่วมพิธีวางพานพุ่มในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในวันปีใหม่ 2558

dsc_0098-mediumdsc_0096-medium

สวัสดีปีใหม่ 2558 และขอพรจาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 dsc_0114-medium

สวัสดีปีใหม่ 2558 และขอพรจาก รศ.รังสรรค์ แสงสุข

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

dsc_0141-medium

สวัสดีปีใหม่ 2558 และขอพรจาก รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง