มาร่วมกันเสวนา พูดคุย แสดงความคิดเห็น และสร้างแนวทางที่สอดคล้องกันกับ BCG-Economy เพื่อสร้าง “สังคมโลกใบเล็ก” ที่สวยงามร่วมกันครับ… 🦌🌿

เรียนเชิญๅชาวสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง….

ที่มีแนวคิด วิถีชีวิต ศรัทธา และสนใจ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาร่วมกันเสวนา พูดคุย แสดงความคิดเห็น และสร้างแนวทางที่สอดคล้องกันกับ BCG-Economy เพื่อสร้าง “สังคมโลกใบเล็ก” ที่สวยงามร่วมกันครับ… 🦌🌿

ณ ลานกิจกรรม ใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่น 🌱 ของ
ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
เวลา 9.30 – 12.00 น.

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

อาหารดี… ดนตรีพื้นเมืองไพเราะ 🎼🪕

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา… ท่ามกลางบรรยากาศใต้ร่มไม้ …ที่ร่มรื่น 🌿

ขอบคุณ …

คุณฉัตต์ธิดา บุญโต (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ธัชชา)
รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ (ผอ. สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ม.รามคำแหง)
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง (ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย)
คุณรัฐพงศ์ เฉิดพงษ์ตระกูล (นายก อบต. เมืองเก่า จ.สุโขทัย)
คุณฐาวร บุญราศรี Thaworn Boonrasri (BEDO)
คุณภักดี พานุรัตน์ เจ้าของ Pakdee Farm จ.พิษณุโลก
คุณทัศนียพร ดวงดาว เจ้าของ ร้านพุทรากวนโบราณ จ.สุโขทัย
คุณเกสรา ขาวรัมย์ เจ้าของร้านสามกอ จ.สุโขทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน และผู้นำชุมชนทุก ๆ ท่าน ที่มาร่วมงานเสวนา “วิถีชีวิตชุมชนสุโขทัยกับเศรษฐกิจแบบ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในโครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา… ท่ามกลางบรรยากาศใต้ร่มไม้ …ที่ร่มรื่น 🌿

ทำให้เกิดแนวทางที่สำคัญต่อการสร้าง “ระบบนิเวศ” ของชุมชน จ. สุโขทัย ที่ไม่ใช่แค่เพียงในเชิงกายภาพและสิ่งแวดล้อม แต่หมายรวมถึงการสร้างความน่าอยู่ให้กับจังหวัดที่สงบสุขของเรา

สร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน “สังคมโลกใบเล็ก” ทำนอง “Small is Beautiful” ให้น่าอยู่เพียงพอในการดึงดูดให้เยาวชนและคนหนุ่มสาว “กลับถิ่นฐาน” มาดูแลบ้านเกิด… บนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบ BCG ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คนในชุมชนสุโขทัย “เป็น” อยู่แล้ว…

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ขอทำหน้าที่อีก “บทบาท”หนึ่ง ในชุมชนเล็ก ๆ และขยายผลไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น ที่หวังเพียงจะ “แบ่งโลกนี้ให้เท่ากัน” ตามกำลัง พลัง ความสามารถ สติปัญญา และหัวใจ เท่าที่มี…

ขอบคุณครับ….😊

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

อาหารดี… ดนตรีพื้นเมืองไพเราะ 🎼🪕

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

แจกฟรี !!! ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้จากมูลกวาง

สำหรับผู้ที่รักการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะที่เน้นการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยเกี่ยวกับ Circular Economy ซึ่งเป็นหนึ่งใน BCG โมเดล นั่นคือ “ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้จากมูลกวาง” ซึ่งได้พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมมาหลายปี ขณะนี้สามารถผลิตออกมาให้ชาวชุมชนของเราได้ทดลองนำไปใช้ ถือเป็น ปุ๋ยอินทรีย์อย่างแท้จริง…

แจกฟรี !!!
ให้กับทุกคนที่มาเที่ยวชมตลาดชุมชนได้นำไปใช้

สนใจมาติดต่อรับได้ที่ “น้าจอม” 🧑‍🌾
กองอำนวยการ Deer Farm Cafe

พบกันทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น. ครับ…😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

วันแรกของ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย

ขอบคุณ…

ชาวสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ทุก ๆ ท่าน ที่ไม่ลืมพวกเราครับ….

วันแรกของ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ที่เริ่มต้นอีกครั้ง ได้รับการต้อนรับจากชาวชุมชนอย่างอบอุ่น…😊

เรากลับมาตามสัญญา ทุก ๆ ท่านแวะเวียนกันเข้ามาด้วยรอยยิ้มอบอุ่น ภาพเก่า ๆ ย้อนคืนกลับมา ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน จูงมือกันเดินเข้ามาเยี่ยมเยือน เดิน นั่งเล่น กิจกรรมวาดรูป ระบายสี ที่พ่อแม่ช่วยกันกับลูก ๆ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ…

นี่คือภาพแห่งความสุข ของเมืองแห่งความสุขนาม “สุโขทัย” เมืองที่ผู้คนดำรงชีวิตอยู่บน “วิถีแห่งความพอเพียง”

การกลับมาในครั้งนี้… ในสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว การนำพาแนวคิดเศรษฐกิจ BCG โมเดล เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับคนในชุมชน นั่นค่อนข้างเป็นสิ่งท้าทาย ที่ต้องพยายามให้สำเร็จลุล่วง

ขอบคุณอีกครั้งที่ยังไม่ลืมกันครับ….

พบกันทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.30 น.
จากนี้ไปจนถึงต้นมกราคม 2567 ครับ

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

ขอบคุณ…
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และ “ธัชชา” ที่ให้โอกาส ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อน “เศรษฐกิจฐานราก” ของชุมชนอีกครั้ง

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

พบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียง………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG


 

ได้รับเกียรติเชิญไปบรรยายให้กับคณะผู้ตรวจ นำโดย คุณภูวนัย ธรรมสถิตย์ และคณะ รับฟังการดำเนินงานที่ผ่านมาของตลาดชุมชนฟาร์มกวางในช่วงปลายปี 2565

วันนี้ 31 ตุลาคม 2566

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพัฒนาเครือข่าย อพท. น้อย โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.
จัดให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย เพื่อประเมินศักยภาพในการบริหารการท่องเที่ยวชุมชน

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ในวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในชุมชนเมืองเก่านี้ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังทำหน้าที่ในบทบาทใหม่ให้กับชุมชน…

ได้รับเกียรติเชิญไปบรรยายให้กับคณะผู้ตรวจ นำโดย คุณภูวนัย ธรรมสถิตย์ และคณะ รับฟังการดำเนินงานที่ผ่านมาของตลาดชุมชนฟาร์มกวางในช่วงปลายปี 2565

ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูล เรื่องราว ข้อคิดเห็น ต่อคณะผู้ตรวจและคณะผู้บริหารของ อบต. ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายสาธารณะให้กับชุมชน

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและนำเสนอ โมเดล BCG economy ที่จะนำมาสร้างความเข้าใจในความหมายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น “เป้าประสงค์” ที่สำคัญของโครงการวิจัยในครั้งนี้

ขอบคุณ…
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และ “ธัชชา” ที่ให้โอกาส ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อน “เศรษฐกิจฐานราก” ของชุมชนอีกครั้ง

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

พบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียง………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

การพบปะกัน เหมือนได้มาเจอกันอีกครั้งของคนในครอบครัว บรรยากาศอบอุ่นจริงใจ

วันนี้ 29 ตุลาคม 2566

โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีโอกาสเรียนเชิญประชุมชาวชุมชนเมืองเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าและทีมบริหาร เพื่อรับทราบข้อตกลง หารือวันเวลา และแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการเปิด “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนสุโขทัยอีกครั้งในช่วงปลายฝนต้นหนาว… นี้

การเริ่มต้นเดินทางบทใหม่ในในครั้งนี้ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน กำลังทำหน้าที่ในบทบาทใหม่ต่อสังคม ในการนำพาความเข้าใจแนวคิด BCG ที่ซับซ้อนอธิบายให้กับชาวบ้านในชุมชนเข้าใจ ก้าวเดินไปด้วยกัน มี ”ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” เป็นตัว “ขับเคลื่อน” โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ธงนำ”

การพบปะกัน เหมือนได้มาเจอกันอีกครั้งของคนในครอบครัว บรรยากาศอบอุ่นจริงใจ

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

พบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG 

กลับมาพบกัน 11 พฤศจิกายน 2566 ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง

บรรยากาศเหงา ๆ …. ใต้เงาฝน 🦌

กลับมาพบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

 

 

มีโอกาสนำเรื่องราวของ “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย” มาถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง “ธัชชา”

ความสุข…. เป็นเป้าหมาย “นามธรรม” ที่สัมผัสได้ของ “ปรัชญาแห่งความพอเพียง”

11 ตุลาคม 2566
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

จากกรุงเก่า… สู่เมืองหลวงใหม่
ถึงเวลาล่วงเลยมาหลายวัน แต่สิ่งที่อยู่ในความคิดยังวนเวียนจนกว่าจะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด…

ผมได้มีโอกาสนำเรื่องราวของ “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย” มาถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง “ธัชชา” ได้รับทราบการดำเนินการของโครงการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้นำภาพถ่าย วีดิทัศน์ และ “ความรู้สึก” ของผู้คนในชุมชนจังหวัดสุโขทัย มา “ส่งผ่าน” ให้ท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้รับ “สาร์น” นี้จากกรุงเก่า…

คำพูดหนึ่ง จากคณะกรรมการท่านหนึ่ง ที่ตรงกับใจผมมากที่สุด คือ อย่างน้อย ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ก็ได้ทำหน้าที่ให้ผู้คนที่มาเที่ยวมีความสุข… 😊

โดยอีกประการหนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้คนและเศรษฐกิจฐานราก “เคลื่อนตัว” ไปในทิศทางของการพึ่งพาตนเอง ซึ่งในน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง คงจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่ของมันอีกครั้ง หลังจากที่ชุมชนจังหวัดสุโขทัย เพิ่งผ่านวิกฤตน้ำท่วม ซึ่งในขณะเดียวกัน น้ำก็พัดพาเอาความอุดมสมบูรณ์จากต้นน้ำผ่านมาให้ผู้คนได้เริ่มต้นตาม “วิถีทางของธรรมชาติ”

กลับมาพบกันอีก บนวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

นำเสนองานในรูปแบบนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างพร่างพรู ไม่ชัดเขิน…

จิตรภานุ, จิรัฐิติกาล, จักรพงค์, เฉลิมพล และยุวเรศ

คือ 5 คน ที่ทำงานของทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีภาระงานเพิ่มเติมในสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ในการดูแลฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สุโขทัย รวมถึงงานวิจัยโครงการ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฟาร์มต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พวกเขาทั้ง 5 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ สัมผัส และเข้าใจ “แก่น” ของหลักปรัชญา ผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชน จ.สุโขทัย ที่ “เป็น” อยู่แล้ว ในหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จนถึงในเวลาที่นำเสนองานในรูปแบบนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างพร่างพรู ไม่ชัดเขิน…

ขอบคุณ…
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ที่มอบโอกาสนี้ให้กับเราได้มีโอกาสทำงาน

ขอบคุณ…
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้พื้นที่เราได้นำเสนอในทุก ๆ ปี เหมือนสมาชิกในครอบครัว

ขอบคุณ…
มหาวิยาลัยรามคำแหง ที่ยังคงยืนหยัดในการเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทและชุมชน

และ ขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ที่ไม่เคยหยุดสร้าง “พลัง” ในการทำงานให้กับพวกเราเลย…😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #หอปรัชญารัชกาลที่๙