สวัสดีปีใหม่ 2557

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ อ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กราบขอพรปีใหม่จาก ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

dsc_0107 dsc_0120

dsc_0159

รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

dsc_0134

 

รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี