โครงการ บริจาคไข่ไก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

โครงการ บริจาคไข่ไก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เดินทางไปบริจาคไข่ไก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี