ประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 10 เมษายน 2561

ประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 10 เมษายน 2561

ทางสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนได้เข้าร่วมงาน งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2561

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

กิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน และเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ ตามประเพณีไทย  ณ วัดเทพลีลา