ในวิกฤติยังมีโอกาสซ่อนรออยู่

เมื่อฝนตกลงมา ความชุ่มชื้นก็กลับสู่พื้นดิน….
เรามีรากเหง้าที่ซ่อนตัวใต้พื้นดิน เราคือเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ… เราจะงอกใหม่เมื่อฝนลงมา…

ทำให้ได้คิดว่า “ในวิกฤติยังมีโอกาสซ่อนรออยู่”

คนงานและเจ้าหน้าที่ๆไปประจำการในฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วยกันตัดหญ้า ที่เป็นพืชอาหารสัตว์ ทั้งที่เคยปลูกไว้พักตัวในหน้าแล้งแล้วแตกขึ้นมาใหม่ ทั้งที่เป็นพืชตามธรรมชาติ และทั้งที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนตัวอยู่ตามพื้นดิน…

#แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #หาเลี้ยงตัวเอง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

แสงและเงา…. ภายใต้ร่มไม้ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นตำนาน

“แสงและเงา…. ภายใต้ร่มไม้ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง”

#แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #หาเลี้ยงตัวเอง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นตำนาน

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นตำนาน
“เมื่อฉันเดินเข้าไปในฟาร์มกวาง”
เริ่มต้นจากงานวิจัย เมื่อ พ.ศ.2544 …….
#แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #หาเลี้ยงตัวเอง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

 

 

 

กวางแดง (Red Deer, Cervus elaphus)

กวางแดง (Red Deer, Cervus elaphus) กวางประจำถิ่นในเขตอบอุ่น (Temperate zone) แถบยุโรปและเอเชียตะวันตก มีลำตัวและเขาขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันนำไปเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างแพร่หลายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทางฟาร์มกวางฯ นำมาศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางที่จะใช้ปรับปรุงพันธุ์กวางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งขณะนี้ลูกกวางในรุ่นหลังๆ ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศในบ้านเราได้ กินอาหารที่เป็นพืชเมืองร้อนและให้ผลผลิตดีหากมีการจัดการที่ดี…
#แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #หาเลี้ยงตัวเอง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กวางที่ได้อยู่ในการบริหารจัดการที่ดี มีการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) ตามหลักวิชาการที่เหมาะสม ผลผลิตที่ได้ ก็จะมีคุณภาพดีเยี่ยมเช่นกัน…
#แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #หาเลี้ยงตัวเอง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

“โครงการฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงหาเลี้ยงตัวเอง”

เมื่อเข้าฤดูฝน ก็พอจะมีต้นหญ้าและพืชตามธรรมชาติในคอกที่จัดเตรียมไว้ “ปล่อยแปลง”
เตรียมพร้อมเพื่ออนาคต……
#หาเลี้ยงตัวเอง #ฟาร์มกวาง #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #สุโขทัย