ร่วมเปิดงาน TRIUP FAIR 2023 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และนวัตกรรม 2566 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

วันนี้… ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นตัวแทนของหน่วยงานไปร่วมเปิดงาน TRIUP FAIR 2023 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และนวัตกรรม 2566 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ซึ่งงานมี 2 วัน คือ 18-19 กรกฎาคม 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

โดยสรุป มุ่งเน้น กระตุ้นให้นำผลการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ตาม พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP ACT.)

งานจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากครับ มีภาคนิทรรศการที่เต็มไปด้วยผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ นำผลิตภัณฑ์มาแสดงอย่างน่าสนใจมาก ๆ

ได้มีโอกาสนั่งฟังส่วนภาคเวทีเสวนา โดยรวม ๆ ถือว่าดีมากครับ ช่วยกระตุ้น สร้างแรงขับ ให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อน สร้างสรรค์สังคมด้วยวิถีแห่งการวิจัย

จะมีอยู่นิดนึงกับการเสวนาที่พูดถึงการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นก๊าซ “เรือนกระจก” ทำให้โลกร้อน นักวิชาการและนักพูดต่าง ๆ มักจะกล่าวโทษว่า ภาคการเกษตร โดยเฉพาะปศุสัตว์ ทำให้เกิดก๊าซชนิดนี้มากโดยเฉพาะมีเทน ที่นักวิชาการมักจะกล่าวหาว่า ตดวัวตดควาย ขี้วัวขี้ควายสร้างปัญหาเหล่านี้ โดยมิได้กล่าวถึงกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม

เราเองเพิ่งมาจากบ้านนอก คุ้นเคยกับชีวิตของผู้คน ที่ทำเกษตรกรรมเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เอาขี้ไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้พืชไร่ ต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจที่ต้นทุนอาหารสัตว์แพง ขายผลผลิตได้ไม่คุ้มกับการลงทุนและเวลาที่เสียไป จะเอาเวลาและอารมณ์ที่ไหนมาคิดถึงเรื่องเหล่านี้… บางครั้งการนำเสนอบางสิ่งบางอย่างของนักวิชาการก็ยากเกินบริบทในการดำรงชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ที่ยังต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบ

ขับรถออกจากเมืองหลวง กลับสู่ท้องนาด้วยอาการคิดไม่ออกว่าจะสามารถใช้อะไรในการลดความเหลื่อมล้ำในทุกอณูของสังคมไทยให้ช่องว่างมันลดลงหรือหายไปได้…บ้าง

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และคณะของท่าน สจ. ได้เข้ามาเยี่ยมทักทาย ถามไถ่สารทุกข์

ก่อนกลับจากสุโขทัย….

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และคณะของท่าน สจ. ได้เข้ามาเยี่ยมทักทาย ถามไถ่สารทุกข์ ซึ่งได้แจ้งท่านไปว่า ตลาดชุมชนฟาร์มกวางเราได้ไปต่อ…
ท่านบอกกับเราว่า ทาง ม. รามคำแหง จะทำกิจกรรมใด ทาง อบต. ยินดีส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่

ก่อนเดินทางกับกรุงเทพฯ… ยังมีอีกหนึ่งที่ ๆ เราตัดสินใจไปเยือน

อำเภอทุ่งเสลี่ยม…

เป็นอีกหนึ่งอำเภอ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ดูจะมีความแตกต่างจากสุโขทัยอยู่พอสมควรซึ่งอาจเป็นเพราะบรรพบุรุษที่ย้ายถิ่นฐานมาจากทางเหนือ นำพาวัฒนธรรมชาวเหนือที่แตกต่างมาผสมผสาน จนกลายเป็นกลิ่นไอที่แปลกใหม่ แต่ลงตัว…

ภายใต้บ้านเมืองที่สงบ ทุ่งหญ้า และขุนเขา กลับมีกิจกรรมการดำรงชีวิตที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก BCG และเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างน่าทึ่ง เพียงสองครอบครัวที่เราได้มีโอกาสใช้เวลาสั้น ๆ พูดคุย บอกเล่า แลกเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์การมีตลาดชุมชนฟาร์มกวาง ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คล้ายมีพลังดึงดูดแห่งวิถีชีวิต ทีทำให้เราตั้งใจว่า หลังจากนี้ จะกลับมาเยือนเพื่อซึมซับ บางสิ่งที่่อบอวล ล่องลอย สอดแทรกอยู่ในทุกอณูของอากาศ …. ของชีวิตที่พอเพียง ☺️

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงเวลาของการเริ่มต้นเกษตรกรรม เริ่มต้นของชีวิตชีวา….

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงเวลาของการเริ่มต้นเกษตรกรรม เริ่มต้นของชีวิตชีวา….

เหมือนสัญญาณเตือนให้เข้าสู่การเริ่มต้นบทที่สองของ..
“ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย”

วันเวลาผ่านไปหนึ่งปี ผ่านฤดูร้อนแล้งที่ยาวนาน สถานการณ์ไฟป่าที่เผากันอย่างต่อเนื่องรายวัน คนงานและเจ้าหน้าที่ของ “สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน” เฝ้าดูแล “ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง” จนผ่านพ้นมาได้อีกปี มิใช่เพียงกำลังทรัพย์ (ที่มีอยู่อย่างจำกัด) แต่มันคือ “พลังใจ” จากพลังคนที่มีอยู่อย่างน้อยนิด…

ความร่มรื่นและบรรยากาศตลาดภายใต้ร่มไม้แห่งนี้ จะยังคงอยู่เพื่อสร้าง “ผลลัพธ์” และ”ผลกระทบ” ให้กับชุมชนได้อีกนานแค่ไหน….

ขอบคุณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยังให้โอกาส เติมกำลังทุนสนับสนุน “โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หล่อเลี้ยงกำลังใจให้เรา “ไปต่อ” เพื่อสร้างประโยชน์อันเป็นส่วนประกอบเล็ก ๆ ของสังคมและชุมชนต่อไป…

ขอบพระคุณ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ สำหรับทุกการสนับสนุนและเติมพลังแห่งจิตวิญญาณให้พวกเราอย่างไม่เคยสิ้นสุด…😄

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG