อธิการบดีและคณะเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวาง ปี2565

 

ขอขอบคุณ…
ผศ.ดร. สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้ให้คำปรึกษารวมถึงแนวทางในการดำเนินการต่อไป

5 มีนาคม 2565

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต #newnormal #เขากวางอ่อน #stayin_alive #staying_alive