โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 11 มีนาคม 2558

dsc_0051-medium

บรรยากาศในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 11 มีนาคม 2558

dsc_0053-medium img_8900-medium
dsc_0091-medium img_8897-medium dsc_0097-medium
dsc_0094-medium dsc_0102-medium