รศ.รังสรรค์ แสงสุข เยี่ยมชมฟาร์มกวาง

วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2556 เป็นวันดีของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากได้รับเกียรติจากท่าน รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานโครงการจัดทำฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง และให้กำลังใจแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมทั้งบรรยายเรื่อง "การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ การดูแลป่า การอนุรักษ์สัตว์และพรรณพืช" โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้มี รศ. ดร.มณี อัชวรานนท์และ อ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การต้อนรับและนำชมบริเวณต่าง ๆ ภายในฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

s0017709
dsc_0179
วันที่ 12 ตุลาคม 2556
dsc_0018 dsc_0020
dscf7349 dscf7356
dscf7382 dscf7383
dscf7407
dscf7418 dscf7432
dscf7409
dscf7470
dscf7459 dscf7496
dsc_0155 dscf7511
dsc_0171 dsc_0157
dsc_0171
dscf7545 dscf7530
dscf7572
dscf7577
dscf7591
dsc_0059 dsc_0058
dsc_0191
dscf7608 dscf7615
dscf7640
dscf7647

dsc_0200

dsc_0201

dsc_0222
dsc_0212
dsc_0250
วันที่ 13 ตุลาคม 2556
dscf7742
dscf7731
dscf7764
dsc_0121 dsc_0124
dsc_0129
dscf7864
dsc_0170 dsc_0130
dscf7843
dsc_0161
dscf7799
dsc_0281
dsc_0311
dscf7812 dscf7809