Mr.Michael Benz เยี่ยมชม สถานีวิจัยสัตววิทยา (สวนนกราม2)

dsc_0119-medium

20141020_145726-medium dsc_0088-medium
20141020_145850-medium 20141020_150039-medium
20141020_151622-medium 20141020_152553-medium

Mr.Michael Benz จาก สหรัฐอเมริก ผู้สนในศึกษาในเรื่องสัตววิทยา    เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยสัตววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา