สหกรณ์ฟาร์มกวางเยียมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เดือนมกราคม 2556 ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรติจากสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย มาเยี่ยมชม การจัดการฟาร์มกวางของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเยี่ยมชมในส่วนของการจัดการอาหาร กรงเลี้ยงกวาง และทุ่งหญ้าอาหารสัตว์

dsc_0003
dsc_0004 dsc_0005
dsc_0016
dsc_0027 dsc_0032
dsc_0022