เราคือเมล็ดพันธุ์ที่ดี….

เราคือเมล็ดพันธุ์ที่ดี….
ถึงจะถูกฝังกลบ…….. ก็ยังงอกงามได้….

ฝนตก…. คือโอกาสและทางรอดนึงของการทำปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ ๆ ไปปฏิบัติงานที่ฟาร์มกวางฯ กำลังหยอดเมล็ดพันธุ์หญ้า เตรียมไว้เป็นอาหารกวาง….

บันทึกไว้…… ก่อนจะกลายเป็นตำนาน

#แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #หาเลี้ยงตัวเอง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย