ความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจฟาร์มกวางเชิงพาณิชย์.

27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจฟาร์มกวางเชิงพาณิชย์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ มี 5 หน่วยงานที่ร่วมกันลงนามคือ

  1. สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. กรมปศุสัตว์
  3. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
  5. สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมลงนามในความร่วมมือที่เปรียบเสมือนสัญญาใจในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงและทำฟาร์มกวาง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เช่น การจัดทำมาตรฐานฟาร์มกวางของประเทศไทย หรือการฝึกอบรมการเลี้ยงกวาง การสนับสนุนการขยายพันธุ์กวาง และความร่วมมืออื่น ๆ

ในการนี้ท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้ให้เกียรติไปร่วมงานลงนามกับตัวแทนหน่วยงานอีก 4 หน่วยงาน ซึ่งในอนาคตอันใกล้กำลังจะมีโครงการเกี่ยวกับการเลี้ยงและธุรกิจฟาร์มกวางที่จะมีความร่วมมือกันของทั้ง 5 หน่วยงาน

14980723_1228474710556097_6448182283517992708_n 14963212_1228474830556085_1780948270719166560_n
14955883_1228475277222707_1960736184613181717_n 14925327_1228475460556022_6293749840279582241_n
14910561_1228477507222484_8697777079859405169_n 14910435_1228475700555998_5591207872563581226_n
14915255_1228475367222698_2332181753840453555_n 14925775_1228474727222762_8391844465230619136_n
14947597_1228475687222666_2079604837390764152_n 14938368_1228475463889355_6372289874705119700_n
14938165_1228475683889333_5204850156005844559_n 14639797_1228474720556096_612787860356240592_n
14708185_1228478697222365_7780312967009454300_n 14947609_1228474857222749_465693885880961357_n
14925697_1228475833889318_4527544470286124385_n 14925242_1228475840555984_1806014180857280746_n
14639878_1228475850555983_15108999497717841_n 14947946_1228475953889306_6213414476638375568_n
14980663_1228476080555960_2514966011429352855_n 14938226_1228475967222638_5947653899410971863_n
14962687_1228476667222568_7435170666115948200_n 14907272_1228476743889227_9122565095319256222_n
14980567_1228478707222364_3304558322522578074_n 14907042_1228477417222493_6552633175651132834_n
14900429_1228477830555785_3084439971905211783_n 14910561_1228477507222484_8697777079859405169_n
14963233_1228478930555675_4483814010757587060_n