งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021)

วันนี้เป็นวันที่ 2 ที่น้องๆเจ้าหน้าที่ “สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน” มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังจัดเตรียมนิทรรศการ การจัดการความรู้

“เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วันที่ 22-26 พย. 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

สำหรับค่ำคืนนี้ คงอยู่จัดงานกันถึงเที่ยงคืน….วันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจะจัดในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันนี้ เป็นวันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจะจัดในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

มีสื่อมวลชนมาทำข่าวหลายสำนักด้วยกัน ในการนี้ทาง วช. ได้รวบรวมงานวิจัยที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ รางวัล Platinum Award ของปี 2561/2562/2563 แสดงในงานแถลงข่าวในวันนี้ด้วย

โดย “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ในปี 2561 และได้รับเกียรตินำผลงานไปจัดในรอบสื่อมวลชนในวันนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ “ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง”

และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับ Bronze Award ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันนี้มีข่าวดีท่ีจะเรียนให้ชาวรามคำแหงทุกท่านร่วมยินดีด้วยกัน….

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน (สวสร)

ส่งผลงานวิจัยเรื่อง “ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงในสังคมเกษตรกรรมยุคใหม่” เข้าประกวดในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

และได้รับรางวัล Bronze Award พร้อมรับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และเกียรติบัตร ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019, ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, 7-10 เมษายน 2562

ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้โอกาสและสนับสนุนให้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการวิจัย สรรค์สร้างนวัตกรรม

ขอขอบคุณท่านอาจารย์
ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกๆท่าน
และน้องๆ สวสร. ทุกๆคน ท่ีขยันขันแข็งช่วยงานจนกระทั่งประสบความสำเร็จในวันนี้……

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก” ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ลิ้ง : https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/1808354239218832/

ลิ้ง : https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/2061402850558891/

ลิ้ง : https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/2120954991248475/