ประกาศของหน่วยงาน

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน

  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (กวาง) ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๗๐ ตัว วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (กวาง) ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๓๙๐ ตัว

ประกาศการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

       เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
     เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
    เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
    เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
    เดือนเมษายน ๒๕๖๑
    เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
    เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
    เดือนมกราคม ๒๕๖๑
        เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐