งานสัมมนาบุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เดือนเมษายน 2556 งานสัมมนาบุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวีระพล บุญชูดวง หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสัตว์ ฝ่ายจัดการสัตว์พื้นที่พิเศษ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นวิทยากรบรรยายการบริหารจัดการภายใน สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยงานสัมมนาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงกลางคืน และช่วงกลางวัน โดยช่วงกลางคืนเป็นการเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงสัตว์ และแสง สี เสียง ส่วนช่วงกลางวันเป็นการเยี่ยมชม ส่วนบริหารจัดการสวนสัตว์

dscf5407 รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อัชวรานนท์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน และบุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อัชวรานนท์ อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา คุณวีระพล บุญชูดวง และบุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน dsc_0118
dsc_0545 dsc_0551
ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด
dscf5443 อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา
ขณะกำลังอุ้มเม่นเผือก
วันที่ 25 เมษายน 2556
dscf5454
dscf5488 รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อัชวรานนท์
ขณะกำลังป้อนอาหารยีราฟ
Longhorn ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี dscf5499
dsc_0236 dscf5584
dscf5569 การแสดงแสง สี เสียง 
ของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
วันที่ 26 เมษายน 2556
การบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสวนสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
dsc_0293
dsc_0284 การบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสวนสัตว์
ของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหารสด ของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี dsc_0299
dscf5603 ห้องเก็บอาหารสำเร็จรูป ของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ห้องเตรียมอาหารสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี dsc_0304
ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีโรงพยาบาลสัตว์เพื่อดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที

dscf5608

dsc_0319

dsc_0325
ภายในโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดและห้องเก็บยา
dscf5612
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมการแสดงความสามารถของสัตว์ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงมีส่วนฝึกสัตว์
dsc_0348 สัตว์ที่นำมาฝึกเพื่อให้คุ้นเคยกับผู้ฝึกสอน
ยีราฟขณะกำลังรวมกลุ่มกินอาหาร dscf5671
dscf5694
สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดให้มี WALKING ZONE เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินชมสัตว์ในเวลากลางวัน
dsc_0401 dsc_0411
dsc_0405 dsc_0419
dsc_0451 ภายใน WALKING ZONE มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีกนานาชนิด
dsc_0461 dscf5781dscf5776
dsc_0497 dsc_0500
สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดห้องแสดงเสือต่างหากเพื่อให้นักท่องเที่ยวชมอย่างใกล้ชิด
dsc_0531
ขอขอบคุณคุณวีระพล บุญชูดวง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรการจัดสัมมนา ของสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนในครั้งนี้