ช่วงสุดท้ายของ “โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

และแล้ว…

ก็ถึงโค้งสุดท้ายของ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับฤดูกาลนี้…

ช่วงสุดท้ายของ “โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีวิธีการ แนวคิด และการดำเนินการวิจัยที่แตกต่างออกไปจากแนวทางเดิม ๆ

ได้มีโอกาสนั่งพูดคุย สะท้อนความรู้สึกซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันของ “ชุมชนฟาร์มกวาง” ชาวบ้านชาวชุมชนรอบฟาร์มกวางที่ได้นำของที่มีและผลิตได้ในครัวเรือน มาขาย กลับไม่ได้พูดถึง “กำไร” หรือ “ขาดทุน” กันเลย แต่กลับพูดเป็นเสียงเดียวกันถึง “ความผูกพัน” และ “ความสัมพันธ์” ที่ก่อตัวขึ้นในสถานที่แห่งนี้…

กลับพูดถึง “ความสุข” ของช่วงเวลาที่ได้มาอยู่ร่วมกันในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ และต่างโหยหาเมื่อรู้ว่าถึงเวลาหมดโครงการแล้วต้องแยกย้ายลาจาก….

ในฐานะหัวหน้าโครงการ ผมไม่อาจหาญที่จะพูดถึง “ความยั่งยืน” ของ ตลาดฯ ที่เป็นเสมือน “พื้นที่ปลอดภัย” ของชุมชนสำหรับครอบครัว และคงไม่อาจเอ่ย “คำสัญญา” ว่าสามารถจะกลับมาพบกันอีกได้หรือไม่ เพราะไม่สามารถคาดเดาสิ่งต่าง ๆ ล่วงหน้าท่ามกลางสถานการณ์และนโยบายที่อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา

แต่สิ่งหนึ่งที่ “ให้สัญญา” ไว้ได้คือ… ความตั้งใจดี ความอยากในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างท้าทาย อยากเห็น รอยยิ้มของเด็กน้อย พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และผู้คนที่มาค้าขายซึ่งเป็นเสมือนญาติสนิทกันมากขึ้นทุกวัน ๆ

ความตั้งใจในการ “แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน” ไม่เคยจืดจาง….

ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ผ่านเข้ามาร่วมกันสร้างความหวังให้กับชุมชน

จนกว่าจะได้มีโอกาสกลับมาพบกันใหม่…

ด้วยจิตคารวะ….😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

 

มาร่วมกันเสวนา พูดคุย แสดงความคิดเห็น และสร้างแนวทางที่สอดคล้องกันกับ BCG-Economy เพื่อสร้าง “สังคมโลกใบเล็ก” ที่สวยงามร่วมกันครับ… 🦌🌿

เรียนเชิญๅชาวสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง….

ที่มีแนวคิด วิถีชีวิต ศรัทธา และสนใจ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาร่วมกันเสวนา พูดคุย แสดงความคิดเห็น และสร้างแนวทางที่สอดคล้องกันกับ BCG-Economy เพื่อสร้าง “สังคมโลกใบเล็ก” ที่สวยงามร่วมกันครับ… 🦌🌿

ณ ลานกิจกรรม ใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่น 🌱 ของ
ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
เวลา 9.30 – 12.00 น.

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

อาหารดี… ดนตรีพื้นเมืองไพเราะ 🎼🪕

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา… ท่ามกลางบรรยากาศใต้ร่มไม้ …ที่ร่มรื่น 🌿

ขอบคุณ …

คุณฉัตต์ธิดา บุญโต (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ธัชชา)
รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ (ผอ. สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ม.รามคำแหง)
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง (ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย)
คุณรัฐพงศ์ เฉิดพงษ์ตระกูล (นายก อบต. เมืองเก่า จ.สุโขทัย)
คุณฐาวร บุญราศรี Thaworn Boonrasri (BEDO)
คุณภักดี พานุรัตน์ เจ้าของ Pakdee Farm จ.พิษณุโลก
คุณทัศนียพร ดวงดาว เจ้าของ ร้านพุทรากวนโบราณ จ.สุโขทัย
คุณเกสรา ขาวรัมย์ เจ้าของร้านสามกอ จ.สุโขทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน และผู้นำชุมชนทุก ๆ ท่าน ที่มาร่วมงานเสวนา “วิถีชีวิตชุมชนสุโขทัยกับเศรษฐกิจแบบ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในโครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา… ท่ามกลางบรรยากาศใต้ร่มไม้ …ที่ร่มรื่น 🌿

ทำให้เกิดแนวทางที่สำคัญต่อการสร้าง “ระบบนิเวศ” ของชุมชน จ. สุโขทัย ที่ไม่ใช่แค่เพียงในเชิงกายภาพและสิ่งแวดล้อม แต่หมายรวมถึงการสร้างความน่าอยู่ให้กับจังหวัดที่สงบสุขของเรา

สร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน “สังคมโลกใบเล็ก” ทำนอง “Small is Beautiful” ให้น่าอยู่เพียงพอในการดึงดูดให้เยาวชนและคนหนุ่มสาว “กลับถิ่นฐาน” มาดูแลบ้านเกิด… บนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบ BCG ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คนในชุมชนสุโขทัย “เป็น” อยู่แล้ว…

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ขอทำหน้าที่อีก “บทบาท”หนึ่ง ในชุมชนเล็ก ๆ และขยายผลไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น ที่หวังเพียงจะ “แบ่งโลกนี้ให้เท่ากัน” ตามกำลัง พลัง ความสามารถ สติปัญญา และหัวใจ เท่าที่มี…

ขอบคุณครับ….😊

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

อาหารดี… ดนตรีพื้นเมืองไพเราะ 🎼🪕

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

Circular Economy หนึ่งใน BCG Economy หากจะต้องเริ่มต้นบรรยายให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติฟัง คงต้องใช้เวลา พลัง และความอุตสาหะ พอสมควร…

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566

Circular Economy หนึ่งใน BCG Economy หากจะต้องเริ่มต้นบรรยายให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติฟัง คงต้องใช้เวลา พลัง และความอุตสาหะ พอสมควร…

แต่การได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเอง นำเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เช่น ลังไข่ไก่ มาตัดเป็นรูปร่าง สัตว์ ดอกไม้ และสิ่งต่าง ๆ ได้ลงมือระบายสีตามจินตนาการของเด็กน้อย โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ใกล้ ๆ ได้ทำกิจกรรมง่าย ๆ ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน ผู้ที่มาเที่ยวชม #ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง ได้อุดหนุนสินค้าในครัวเรือนของชาวชุมชนไปในเวลาเดียวกัน เกิดการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจฐานราก กลายเป็นการถ่ายทอดความสอดคล้องของ BCG Economy บนวิถีแห่งความพอเพียงอย่างแยบยล และแนบเนียนกลมกลืน…

บนวิถีแห่งความพอเพียง “ความสุข” เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากชุมชนเล็ก ๆ จนไปถึงโลกกว้างใหญ่

“เราขอสืบสาน ด้วยการกระทำ”

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

ขอบคุณ…
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และ “ธัชชา” ที่ให้โอกาส ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อน “เศรษฐกิจฐานราก” ของชุมชนอีกครั้ง

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

พบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียง………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG


 

ได้รับเกียรติเชิญไปบรรยายให้กับคณะผู้ตรวจ นำโดย คุณภูวนัย ธรรมสถิตย์ และคณะ รับฟังการดำเนินงานที่ผ่านมาของตลาดชุมชนฟาร์มกวางในช่วงปลายปี 2565

วันนี้ 31 ตุลาคม 2566

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพัฒนาเครือข่าย อพท. น้อย โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.
จัดให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย เพื่อประเมินศักยภาพในการบริหารการท่องเที่ยวชุมชน

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ในวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในชุมชนเมืองเก่านี้ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังทำหน้าที่ในบทบาทใหม่ให้กับชุมชน…

ได้รับเกียรติเชิญไปบรรยายให้กับคณะผู้ตรวจ นำโดย คุณภูวนัย ธรรมสถิตย์ และคณะ รับฟังการดำเนินงานที่ผ่านมาของตลาดชุมชนฟาร์มกวางในช่วงปลายปี 2565

ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูล เรื่องราว ข้อคิดเห็น ต่อคณะผู้ตรวจและคณะผู้บริหารของ อบต. ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายสาธารณะให้กับชุมชน

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและนำเสนอ โมเดล BCG economy ที่จะนำมาสร้างความเข้าใจในความหมายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น “เป้าประสงค์” ที่สำคัญของโครงการวิจัยในครั้งนี้

ขอบคุณ…
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และ “ธัชชา” ที่ให้โอกาส ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อน “เศรษฐกิจฐานราก” ของชุมชนอีกครั้ง

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

พบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียง………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

การพบปะกัน เหมือนได้มาเจอกันอีกครั้งของคนในครอบครัว บรรยากาศอบอุ่นจริงใจ

วันนี้ 29 ตุลาคม 2566

โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีโอกาสเรียนเชิญประชุมชาวชุมชนเมืองเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าและทีมบริหาร เพื่อรับทราบข้อตกลง หารือวันเวลา และแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการเปิด “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนสุโขทัยอีกครั้งในช่วงปลายฝนต้นหนาว… นี้

การเริ่มต้นเดินทางบทใหม่ในในครั้งนี้ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน กำลังทำหน้าที่ในบทบาทใหม่ต่อสังคม ในการนำพาความเข้าใจแนวคิด BCG ที่ซับซ้อนอธิบายให้กับชาวบ้านในชุมชนเข้าใจ ก้าวเดินไปด้วยกัน มี ”ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” เป็นตัว “ขับเคลื่อน” โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ธงนำ”

การพบปะกัน เหมือนได้มาเจอกันอีกครั้งของคนในครอบครัว บรรยากาศอบอุ่นจริงใจ

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

พบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG 

กลับมาพบกัน 11 พฤศจิกายน 2566 ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง

บรรยากาศเหงา ๆ …. ใต้เงาฝน 🦌

กลับมาพบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

 

 

มีโอกาสนำเรื่องราวของ “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย” มาถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง “ธัชชา”

ความสุข…. เป็นเป้าหมาย “นามธรรม” ที่สัมผัสได้ของ “ปรัชญาแห่งความพอเพียง”

11 ตุลาคม 2566
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

จากกรุงเก่า… สู่เมืองหลวงใหม่
ถึงเวลาล่วงเลยมาหลายวัน แต่สิ่งที่อยู่ในความคิดยังวนเวียนจนกว่าจะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด…

ผมได้มีโอกาสนำเรื่องราวของ “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย” มาถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง “ธัชชา” ได้รับทราบการดำเนินการของโครงการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้นำภาพถ่าย วีดิทัศน์ และ “ความรู้สึก” ของผู้คนในชุมชนจังหวัดสุโขทัย มา “ส่งผ่าน” ให้ท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้รับ “สาร์น” นี้จากกรุงเก่า…

คำพูดหนึ่ง จากคณะกรรมการท่านหนึ่ง ที่ตรงกับใจผมมากที่สุด คือ อย่างน้อย ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ก็ได้ทำหน้าที่ให้ผู้คนที่มาเที่ยวมีความสุข… 😊

โดยอีกประการหนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้คนและเศรษฐกิจฐานราก “เคลื่อนตัว” ไปในทิศทางของการพึ่งพาตนเอง ซึ่งในน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง คงจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่ของมันอีกครั้ง หลังจากที่ชุมชนจังหวัดสุโขทัย เพิ่งผ่านวิกฤตน้ำท่วม ซึ่งในขณะเดียวกัน น้ำก็พัดพาเอาความอุดมสมบูรณ์จากต้นน้ำผ่านมาให้ผู้คนได้เริ่มต้นตาม “วิถีทางของธรรมชาติ”

กลับมาพบกันอีก บนวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

การถ่ายทอดข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งจะต้อง update ข้อมูลทุกปีและถ่ายทอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

เมื่อวานนี้ วันจันทร์ที่ 25 กย. 66 ที่ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

จังหวัดสุโขทัย

มีการถ่ายทอดข้อมูลสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งจะต้อง update ข้อมูลทุกปีและถ่ายทอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเป็นการนำผลจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง

ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้โอกาสพวกเราได้เป็นสะพานเชื่อมต่อของข้อมูลเหล่านี้มากกว่า 3,000 ข้อมูล ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์จัดระบบใหม่แล้วส่งต่อให้กับเกษตรกรและชุมชนในรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรจะได้นำข้อมูลจำนวนมากนี้ไปใช้ในการตัดสินใจและดำเนินงานในอาชีพต่อไป