อธิการบดีเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในวันนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เข้าเยี่ยมโรงเรือนตัดเขากวาง กรงเลี้ยงกวาง นาหญ้าอาหารสัตว์ โดยมี รศ. ดร.มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ต้อนรับและนำชมพร้อมสาธิตส่วนต่างๆ ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

dsc_0110
dsc_0026 dsc_0030
dsc_0038 dsc_0040
dsc_0049 dsc_0054
dsc_0048 dsc_0055
dsc_0067
dsc_0059_2
dsc_0074 dsc_0088
dsc_0098
dsc_0100
dsc_0103 dsc_0104