สวนนกมหาวิทยาลัยรามคำแหง

dsc_5694 dsc_5695
dsc_5696 dsc_5697
dsc_5698 dsc_5700
dsc_5701 dsc_5711
dsc_5713 dsc_5714
dsc_5715 dsc_5717
dsc_5722 dsc_5732