ผู้สนใจศึกษาการเลี้ยงกวางที่มีต้นกำเนิดในเขตอบอุ่น

เดือนพฤศจิกายน 2556 Mr. Michael Benz ผู้สนใจศึกษาการเลี้ยงกวางที่มีต้นกำเนิดในเขตอบอุ่น แต่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถนำกวางเขตอบอุ่นมาเลี้ยงในเขตร้อนชื้น และได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ โดยมีอาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการศึกษาดูงานครั้งนี้

dsc_0039
dsc_0032
dsc_0016 dsc_0023
dsc_0041