กล้วยตานี (Musa balbisiana) อยู่ในวงศ์ MUSACEAE พืชสารพัดประโยชน์ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชักนำให้เราได้เดินทางไปพบกับคุณ นฤภรและคุณนงค์นุช ที่ อ.สวรรคโลค จ.สุโขทัย ผู้มีชีวิตผูกพันกับต้นกล้วยจนพวกเราสามารถสัมผัสได้ถึงอัธยาศัยไมตรี ตลอดเวลาของการพูดคุย…

วิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง
คุณนฤภร เข็มทอง หรือคุณอุ๊
17/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เบอร์โทรศัพท์ 082-165-9247

การมาเยือนที่คลองกระจงในครั้งนี้ ทำให้เราได้ความรู้มากมายจากคุณอุ๊เกี่ยวกับต้นกล้วย พืชที่มีประโยชน์และเรื่องราวเกี่ยวพันกับคนไทยทุกชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ได้รู้ถึงที่มา และสัณฐานวิทยาที่สร้างคุณค่าต่อมนุษย์อย่างเรา ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนไทย ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในการนำทุกส่วนของต้นกล้วยมาใช้ประโยชน์…

ความมีน้ำใจ จิตสาธารณะ ไม่หวงความรู้ และพร้อมจะถ่ายทอดนวัตกรรมที่ตัวเองคิดและประดิษฐ์ได้ให้กับผู้คนอย่างน่าทึ่ง…

หากสนใจผลิตภัณฑ์ภาชนะที่ทำจากใบตองรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้คงเป็นจุดหมายปลายทางได้อย่างดี…

ที่ไม่ไกลกันมากนัก….

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมบ้านกรงทอง ม.9
คุณนงค์นุช รุ่งหนองกระดี่
ที่อยู่ 109/4 หมู่ที่ 9 ถนน ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เบอร์โทรศัพท์ 089-406-7672 เพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากกาบใบของต้นกล้วย ในการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์จักสาน ก็กำลังรอการมาเยือนของพวกเรา…

คุณนุชเล่าให้พวกเราฟังถึงความพยายามและการต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ นานาประการ ในการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ความพยายามของการพัฒนาฝีมือในการสร้างชิ้นงานจักสานจาก “เชือกกล้วย” ที่มีความประณีตสวยงามแบบงาน Handcraft ความพยายามของบุคคลและหน่วยงานที่ช่วยเหลือผลักดัน และเช่นกันคือความเพิกเฉยอันน่าเสียดายของผู้เกี่ยวข้องซึ่งควรจะให้การสนับสนุนมากกว่านี้…

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ผลักดันวิสากิจชุมชนทั้งสอง โดยหวังว่าจะได้ใช้พื้นที่ของตลาดชุมชนฯ ของเราให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนจังหวัดสุโขทัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้….

พวกเราเดินทางกลับจากสวรรคโลกด้วยความเหนื่อยล้าจากความร้อน… แต่ชุ่มชื่นอยู่ในใจลึก ๆ เพราะเริ่มมองเห็นความเชื่อมโยงสอดคล้องของ BCG Economy และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนวิถีชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดสุโขทัยชัดเจนมากขึ้น…

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

หนึ่งในเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด

คุณลุงประสิทธิ์และภรรยา ที่หมู่ 7 ต.บ้านสวน อ.เมืองเก่า จ.สุโขทัย

หนึ่งในเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอด ความสุขและทุกข์ของคุณลุงและคุณป้าดำเนินอยู่บนผืนดินประมาณ 8 ไร่ (ปัจจุบันยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์) ที่เต็มไปด้วยพืชไร่และพืชผักสวนครัว (คล้าย supermarket😊) ที่เติบโตและบำรุงโดยปุ๋ยคอกและอินทรีย์

ผักหวานป่า (Melientha suavisPierre) พืชที่อยู่ในวงศ์ OPILIACEAE กว่าพันต้น เป็นเสมือนหัวใจของคุณลุง ที่ถูกดูแลอย่างดีบนวิถีธรรมชาติ การขยายพันธุ์โดยเมล็ดที่เก็บได้เพียงปีละครั้ง ผ่านนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงแบบภูมิปัญญาที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ การดูแลให้เจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาของต้นไม้อื่นที่เปรียบเสมือน “พี่เลี้ยง” ทั้งหมดล้วนเป็น “องค์ความรู้” ที่แลกมาด้วย “เวลา” เกือบทั้งชีวิต ที่น่าใจหายคือรอวัน “สูญหาย” ไปพร้อมชีวิตของผู้เฒ่าทั้งสองเพราะไร้ผู้สืบทอดวิถีนี้ บนที่ดินที่ไม่อาจ “ครอบครอง” เป็นเจ้าของได้เพราะเงื่อนไขจากภาครัฐฯ ที่ดูเหมือนไร้เหตุผลอยู่พอสมควร…

ทั้งคุณลุงและคุณป้าได้เล่าเรื่องราวมากมายจากประสบการณ์ ที่เราหวังว่าคงได้มีโอกาส “สะท้อน” ไปสู่ผู้ที่เห็นความสำคัญ และ”ให้ความสำคัญกับการ “แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน” รับรู้

จิตใจของผู้คนในชุมชนนั้น กว้างใหญ่ สวยงาม เรานำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากมูลกวาง ที่เป็นหนึ่งในแนวทาง BCG Economy ของตลาดชุมชนฟาร์มกวาง ไปให้คุณลุงใช้โดยไม่คิดมูลค่าและยังบอกคุณลุงว่าหากมีชาวชุมชนที่มีวิถีชีวิตบนแนวทางนี้อยากจะได้ปุ๋ย ก็ให้คุณลุงช่วยบอกเขาได้เลยว่ามารับได้ที่ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง เรายินดีสนับสนุน คุณลุงก็ใจดีเก็บผักและผลไม้ใน “supermarket” ของลุงให้เรามากมาย เป็นการ “แลกเปลี่ยนกันด้วยใจ” ในชุมชนอย่างแท้จริง…

ขอบคุณคุณลุงประสิทธิ์และคุณป้ามาก ๆ ครับ 😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG