มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)

top_02

วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

20150820_121449-medium 20150820_143928-medium

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 16 – 20 สิงหาคม 2558

20150816_092802-medium 20150816_112808-medium 20150816_130724-medium
20150816_171236-medium 20150816_171333-medium 20150816_171936-medium
20150818_154933-medium 20150819_082809-medium 20150819_112306-medium

 

รามคำแหงรวมใจ แต่งผ้าไทยเทิดไท้องค์มหาราราชินี ครั้งที่ 11 วันที่ 6 สิงหาคม 2558

dsc_0040-medium

รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 11 วันที่ 6 สิงหาคม 2558

dsc_0037-medium dsc_0048-medium dsc_0066-medium