ต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อัชวรานนท์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยคุณกล้านรงค์ จันทิก ในโอกาสมาเยี่ยมชมการดำเนินการของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้เข้ารับฟังความเป็นมา ภารกิจ และการวิจัย ที่ฟาร์มกวางฯดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และร่วมรับประทานอาหารกลางวันโดยเฉพาะเมนูพิเศษที่ปรุงจากเนื้อกวาง มีการซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำที่มีคุณค่าสำหรับการดำเนินการของ
ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไปอย่างยั่งยืน…

ขอบคุณมากค่ะ