โครงการทำบุญวันมาฆบูชา

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนได้จัดโครงการทำบุญวันมาฆบูชา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
ได้ร่วมการบริจาคเงิน และถวายสังฆาน พร้อมส่งตัวแทนไปมอบให้กับวัดเทพลีลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา