กิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ 2562

วันที่ 18 เมษายน 2562 อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน และเจ้าหน้าที่

จัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ ตามประเพณีไทย  ณ วัดเทพลีลา

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับ Bronze Award ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันนี้มีข่าวดีท่ีจะเรียนให้ชาวรามคำแหงทุกท่านร่วมยินดีด้วยกัน….

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน (สวสร)

ส่งผลงานวิจัยเรื่อง “ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงในสังคมเกษตรกรรมยุคใหม่” เข้าประกวดในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

และได้รับรางวัล Bronze Award พร้อมรับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และเกียรติบัตร ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019, ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, 7-10 เมษายน 2562

ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้โอกาสและสนับสนุนให้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการวิจัย สรรค์สร้างนวัตกรรม

ขอขอบคุณท่านอาจารย์
ผู้ร่วมโครงการวิจัยทุกๆท่าน
และน้องๆ สวสร. ทุกๆคน ท่ีขยันขันแข็งช่วยงานจนกระทั่งประสบความสำเร็จในวันนี้……