อธิการบดีเยี่ยมชมสวนนกรามคำแหง

เดือนมิถุนายน 2556 เป็นวันดีของสวนนกรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมให้กำลังใจกับทีมงานสวนนกรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

dsc_5113
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมสวนนกรามคำแหง
dsc_5027 dsc_5032
รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ทีมงานสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน และน้อง ๆ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ขณะรอต้อนรับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
dsc_5044 dsc_5046
dsc_5049 dsc_5060
dsc_5062 dsc_5068
dsc_5071 dsc_5072
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงเยี่ยมชมสวนนกมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยอาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา เป็นผู้แนะนำบริเวณต่าง ๆ ในสวนนกมหาวิทยาลัยรามคำแหง
dsc_5074 dsc_5078
dsc_5081 dsc_5082
dscf6166 dscf6169
dscf6168 dsc_5090
รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอกิจกรรมของสวนนกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง
dsc_5095
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ขณะกำลังป้อนอาหารกวาง
dscf6134
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อัชวรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน และทีมงานสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน