แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยสัตว์ภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดย ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ แจกขนม ของว่าง แก่ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

14938130_1228917460511822_5860392021906800818_n 14907618_1228917433845158_4947112527218956691_n
14925273_1228917457178489_6796765336026137068_n 14915214_1228918240511744_7525734527777601998_n
14900496_1228917640511804_4728707932871636277_n 14980798_1228918627178372_320101527103857221_n
14938137_1228918683845033_3881059528792571654_n 14915214_1228918240511744_7525734527777601998_n
14907112_1228919073844994_8811807088029652220_n 14938188_1228919067178328_538184078362078685_n

ความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจฟาร์มกวางเชิงพาณิชย์.

27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจฟาร์มกวางเชิงพาณิชย์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ มี 5 หน่วยงานที่ร่วมกันลงนามคือ

1. สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. กรมปศุสัตว์

3. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

5. สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมลงนามในความร่วมมือที่เปรียบเสมือนสัญญาใจในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงและทำฟาร์มกวาง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เช่น การจัดทำมาตรฐานฟาร์มกวางของประเทศไทย หรือการฝึกอบรมการเลี้ยงกวาง การสนับสนุนการขยายพันธุ์กวาง และความร่วมมืออื่น ๆ

ในการนี้ท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้ให้เกียรติไปร่วมงานลงนามกับตัวแทนหน่วยงานอีก 4 หน่วยงาน ซึ่งในอนาคตอันใกล้กำลังจะมีโครงการเกี่ยวกับการเลี้ยงและธุรกิจฟาร์มกวางที่จะมีความร่วมมือกันของทั้ง 5 หน่วยงาน

14963222_1228474597222775_1598218490227271751_n 14925381_1228474603889441_8289557110890247289_n
14980723_1228474710556097_6448182283517992708_n 14963212_1228474830556085_1780948270719166560_n
14955883_1228475277222707_1960736184613181717_n 14925327_1228475460556022_6293749840279582241_n
14910561_1228477507222484_8697777079859405169_n 14910435_1228475700555998_5591207872563581226_n
14915255_1228475367222698_2332181753840453555_n 14925775_1228474727222762_8391844465230619136_n
14947597_1228475687222666_2079604837390764152_n 14938368_1228475463889355_6372289874705119700_n
14938165_1228475683889333_5204850156005844559_n 14639797_1228474720556096_612787860356240592_n
14708185_1228478697222365_7780312967009454300_n 14947609_1228474857222749_465693885880961357_n
14925697_1228475833889318_4527544470286124385_n 14925242_1228475840555984_1806014180857280746_n
14639878_1228475850555983_15108999497717841_n 14947946_1228475953889306_6213414476638375568_n
14980663_1228476080555960_2514966011429352855_n 14938226_1228475967222638_5947653899410971863_n
14962687_1228476667222568_7435170666115948200_n 14907272_1228476743889227_9122565095319256222_n
14980567_1228478707222364_3304558322522578074_n 14907042_1228477417222493_6552633175651132834_n
14900429_1228477830555785_3084439971905211783_n 14910561_1228477507222484_8697777079859405169_n
14963233_1228478930555675_4483814010757587060_n

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ขอเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง"

วันที่ 10-11 กันยายน 2559
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

590910-new-poster-recovered-resize

ขอเรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ BEDO เจ้าของธุรกิจ และสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่กระตุ้นให้ผู้สนใจหันเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ พร้อมลงมือปฏิบัติการสร้างคอกกวางและตัดเขากวางอ่อน

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัครได้บัดนี้เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อาคารสุโขทัย ชั้น 12 โทร.02-310-8694, 084-490-3892, 089-518-8850 www.zoo.ru.ac.th, e-mail : deerfarm.ru.@gmail.com

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับต้อนรับคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และรองประธานหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

dsc_0211 dsc_0350 dsc_0218 dsc_0224 dsc_0265 dsc_0309

โครงการสัมมนาวิชาการ “แนวทางส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างยั้งยืน”

โครงการสัมมนาวิชาการ "แนวทางส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างยั้งยืน"
วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย


ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
– สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– ภาคธุรกิจ
– สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย
– เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงกวาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ คาวมก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจในธุรกิจการเลี้ยงกวาง

dsc_1290

dsc_1320

dsc_1456

dsc_1470

dsc_1477

dsc_1480

dsc_1483

dsc_0072

dsc_0061

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างยั้งยืน”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ขอเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ
"แนวทางส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างยั้งยืน"

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

590429_poster_resize

 

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
– สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– ภาคธุรกิจ
– สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย
– เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงกวาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ คาวมก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจในธุรกิจการเลี้ยงกวาง จำนวนจำกัด 40 ท่าน (ค่าลงทะเบียน ท่านละ 400 บาท)

untitled_20160406_151727

 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)

top_02

วันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

20150820_121449-medium 20150820_143928-medium

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 16 – 20 สิงหาคม 2558

20150816_092802-medium 20150816_112808-medium 20150816_130724-medium
20150816_171236-medium 20150816_171333-medium 20150816_171936-medium
20150818_154933-medium 20150819_082809-medium 20150819_112306-medium