คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับฟังบรรยายที่ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมาออกภาคสนามลงพื้นที่กระบวนวิชาการสำรวจภาคสนาม CVE5401
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

โดยรับฟังการบรรยายในห้องประชุมถึงความเป็นมาของฟาร์มกวาง งานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย มาเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำธุรกิจ ฟาร์มกวางให้แก่เกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ทั้งคณาจารย์และนักศึกษารับฟังและรับชมการสาธิตการจัดการในโรงเรือนตัดเขากวาง การออกแบบโครงสร้างโรงเรือน
การจัดการระบบน้ำที่ใช้ในแปลงหญ้า และโรงแปรรูปฯ การประยุกต์งานวิศวกรรมกับจัดการฟาร์มกวาง

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม รวม 75 คน ได้มีโอกาสร่วมฟังความคิดเห็นและเสนอไอเดียการพัฒนาการจัดการในเชิงวิศวกรรมต่อไป

 

โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์เขตร้อนในกลุ่มประชาคมอาเซียนจังหวัดนครนายก – ปราจีนบุรี

             เมื่อวันที่ 10  – 11  เมษายน 2560  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และ รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปลูกหญ้าเนเปียร์ จำนวน 20 ไร่ ร่วมกับชาวบ้านที่อยู่แถบนครนายก-ปราจีนบุรี 
ในโครงการผลิตพืชอาหารสัตว์เขตร้อนในกลุ่มประชาคมอาเซียนจังหวัดนครนายก – ปราจีนบุรี

 

บ้านหลังเดิมของฉัน

ถึงฝนจะตก ถึงฟ้าจะร้อง ฉันก็มีที่หลบหลีก (ใต้ถุนตึก) เมื่อหิวฉันก็มีที่หากิน มีเพื่อน มีญาติพี่น้อง ลุง ป้า น้า อา มีเพื่อนสองขาใจดีนำอาหารมาให้ ฉันมีความสุขอยู่ใต้ชายคาบ้านของฉัน….. วันนึงมีใครก็ไม่รู้บอกว่ารักฉันเหลือเกิน มุดเข้ามาในบ้านของฉัน บอกว่าจะจัดการชีวิตของฉันอย่างนั้นอย่างนี้ พวกฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องย้ายพวกฉันไปที่อื่น เพราะพวกของฉันมีมากอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องตามหลักสากล (เดี๋ยวประเทศที่พัฒนาแล้วจะตำหนิ) 

วันนี้…. คนกลุ่มนั้นก็หายหน้าไป ไม่มุดเข้ามาในบ้านฉันอีกแล้ว และฉันก็ยังมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ในบ้านหลังเดิมของฉัน….. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

1 2
3 4
5 6
7 8

9

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

 

โปสเตอร์สัมนา11 ปรับไซส์1

แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยสัตว์ภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดย ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ แจกขนม ของว่าง แก่ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

14938130_1228917460511822_5860392021906800818_n 14907618_1228917433845158_4947112527218956691_n
14925273_1228917457178489_6796765336026137068_n 14915214_1228918240511744_7525734527777601998_n
14900496_1228917640511804_4728707932871636277_n 14980798_1228918627178372_320101527103857221_n
14938137_1228918683845033_3881059528792571654_n 14915214_1228918240511744_7525734527777601998_n
14907112_1228919073844994_8811807088029652220_n 14938188_1228919067178328_538184078362078685_n

ความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจฟาร์มกวางเชิงพาณิชย์.

27 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจฟาร์มกวางเชิงพาณิชย์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ มี 5 หน่วยงานที่ร่วมกันลงนามคือ

1. สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2. กรมปศุสัตว์

3. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

5. สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย

โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมลงนามในความร่วมมือที่เปรียบเสมือนสัญญาใจในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงและทำฟาร์มกวาง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เช่น การจัดทำมาตรฐานฟาร์มกวางของประเทศไทย หรือการฝึกอบรมการเลี้ยงกวาง การสนับสนุนการขยายพันธุ์กวาง และความร่วมมืออื่น ๆ

ในการนี้ท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้ให้เกียรติไปร่วมงานลงนามกับตัวแทนหน่วยงานอีก 4 หน่วยงาน ซึ่งในอนาคตอันใกล้กำลังจะมีโครงการเกี่ยวกับการเลี้ยงและธุรกิจฟาร์มกวางที่จะมีความร่วมมือกันของทั้ง 5 หน่วยงาน

14963222_1228474597222775_1598218490227271751_n 14925381_1228474603889441_8289557110890247289_n
14980723_1228474710556097_6448182283517992708_n 14963212_1228474830556085_1780948270719166560_n
14955883_1228475277222707_1960736184613181717_n 14925327_1228475460556022_6293749840279582241_n
14910561_1228477507222484_8697777079859405169_n 14910435_1228475700555998_5591207872563581226_n
14915255_1228475367222698_2332181753840453555_n 14925775_1228474727222762_8391844465230619136_n
14947597_1228475687222666_2079604837390764152_n 14938368_1228475463889355_6372289874705119700_n
14938165_1228475683889333_5204850156005844559_n 14639797_1228474720556096_612787860356240592_n
14708185_1228478697222365_7780312967009454300_n 14947609_1228474857222749_465693885880961357_n
14925697_1228475833889318_4527544470286124385_n 14925242_1228475840555984_1806014180857280746_n
14639878_1228475850555983_15108999497717841_n 14947946_1228475953889306_6213414476638375568_n
14980663_1228476080555960_2514966011429352855_n 14938226_1228475967222638_5947653899410971863_n
14962687_1228476667222568_7435170666115948200_n 14907272_1228476743889227_9122565095319256222_n
14980567_1228478707222364_3304558322522578074_n 14907042_1228477417222493_6552633175651132834_n
14900429_1228477830555785_3084439971905211783_n 14910561_1228477507222484_8697777079859405169_n
14963233_1228478930555675_4483814010757587060_n

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ขอเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง"

วันที่ 10-11 กันยายน 2559
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

590910-new-poster-recovered-resize

ขอเรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ BEDO เจ้าของธุรกิจ และสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่กระตุ้นให้ผู้สนใจหันเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ พร้อมลงมือปฏิบัติการสร้างคอกกวางและตัดเขากวางอ่อน

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัครได้บัดนี้เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อาคารสุโขทัย ชั้น 12 โทร.02-310-8694, 084-490-3892, 089-518-8850 www.zoo.ru.ac.th, e-mail : deerfarm.ru.@gmail.com

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับต้อนรับคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และรองประธานหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

dsc_0211 dsc_0350 dsc_0218 dsc_0224 dsc_0265 dsc_0309