โครงการทำบุญวันมาฆบูชา

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนได้จัดโครงการทำบุญวันมาฆบูชา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
ได้ร่วมการบริจาคเงิน และถวายสังฆาน พร้อมส่งตัวแทนไปมอบให้กับวัดเทพลีลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เป็นกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

ช่วงสุดท้ายของ “โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

และแล้ว…

ก็ถึงโค้งสุดท้ายของ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับฤดูกาลนี้…

ช่วงสุดท้ายของ “โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีวิธีการ แนวคิด และการดำเนินการวิจัยที่แตกต่างออกไปจากแนวทางเดิม ๆ

ได้มีโอกาสนั่งพูดคุย สะท้อนความรู้สึกซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันของ “ชุมชนฟาร์มกวาง” ชาวบ้านชาวชุมชนรอบฟาร์มกวางที่ได้นำของที่มีและผลิตได้ในครัวเรือน มาขาย กลับไม่ได้พูดถึง “กำไร” หรือ “ขาดทุน” กันเลย แต่กลับพูดเป็นเสียงเดียวกันถึง “ความผูกพัน” และ “ความสัมพันธ์” ที่ก่อตัวขึ้นในสถานที่แห่งนี้…

กลับพูดถึง “ความสุข” ของช่วงเวลาที่ได้มาอยู่ร่วมกันในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ และต่างโหยหาเมื่อรู้ว่าถึงเวลาหมดโครงการแล้วต้องแยกย้ายลาจาก….

ในฐานะหัวหน้าโครงการ ผมไม่อาจหาญที่จะพูดถึง “ความยั่งยืน” ของ ตลาดฯ ที่เป็นเสมือน “พื้นที่ปลอดภัย” ของชุมชนสำหรับครอบครัว และคงไม่อาจเอ่ย “คำสัญญา” ว่าสามารถจะกลับมาพบกันอีกได้หรือไม่ เพราะไม่สามารถคาดเดาสิ่งต่าง ๆ ล่วงหน้าท่ามกลางสถานการณ์และนโยบายที่อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา

แต่สิ่งหนึ่งที่ “ให้สัญญา” ไว้ได้คือ… ความตั้งใจดี ความอยากในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างท้าทาย อยากเห็น รอยยิ้มของเด็กน้อย พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และผู้คนที่มาค้าขายซึ่งเป็นเสมือนญาติสนิทกันมากขึ้นทุกวัน ๆ

ความตั้งใจในการ “แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน” ไม่เคยจืดจาง….

ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ผ่านเข้ามาร่วมกันสร้างความหวังให้กับชุมชน

จนกว่าจะได้มีโอกาสกลับมาพบกันใหม่…

ด้วยจิตคารวะ….😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

 

มาร่วมกันเสวนา พูดคุย แสดงความคิดเห็น และสร้างแนวทางที่สอดคล้องกันกับ BCG-Economy เพื่อสร้าง “สังคมโลกใบเล็ก” ที่สวยงามร่วมกันครับ… 🦌🌿

เรียนเชิญๅชาวสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง….

ที่มีแนวคิด วิถีชีวิต ศรัทธา และสนใจ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาร่วมกันเสวนา พูดคุย แสดงความคิดเห็น และสร้างแนวทางที่สอดคล้องกันกับ BCG-Economy เพื่อสร้าง “สังคมโลกใบเล็ก” ที่สวยงามร่วมกันครับ… 🦌🌿

ณ ลานกิจกรรม ใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่น 🌱 ของ
ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
เวลา 9.30 – 12.00 น.

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

อาหารดี… ดนตรีพื้นเมืองไพเราะ 🎼🪕

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา… ท่ามกลางบรรยากาศใต้ร่มไม้ …ที่ร่มรื่น 🌿

ขอบคุณ …

คุณฉัตต์ธิดา บุญโต (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ธัชชา)
รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ (ผอ. สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ม.รามคำแหง)
ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง (ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงราย)
คุณรัฐพงศ์ เฉิดพงษ์ตระกูล (นายก อบต. เมืองเก่า จ.สุโขทัย)
คุณฐาวร บุญราศรี Thaworn Boonrasri (BEDO)
คุณภักดี พานุรัตน์ เจ้าของ Pakdee Farm จ.พิษณุโลก
คุณทัศนียพร ดวงดาว เจ้าของ ร้านพุทรากวนโบราณ จ.สุโขทัย
คุณเกสรา ขาวรัมย์ เจ้าของร้านสามกอ จ.สุโขทัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน และผู้นำชุมชนทุก ๆ ท่าน ที่มาร่วมงานเสวนา “วิถีชีวิตชุมชนสุโขทัยกับเศรษฐกิจแบบ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในโครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา… ท่ามกลางบรรยากาศใต้ร่มไม้ …ที่ร่มรื่น 🌿

ทำให้เกิดแนวทางที่สำคัญต่อการสร้าง “ระบบนิเวศ” ของชุมชน จ. สุโขทัย ที่ไม่ใช่แค่เพียงในเชิงกายภาพและสิ่งแวดล้อม แต่หมายรวมถึงการสร้างความน่าอยู่ให้กับจังหวัดที่สงบสุขของเรา

สร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน “สังคมโลกใบเล็ก” ทำนอง “Small is Beautiful” ให้น่าอยู่เพียงพอในการดึงดูดให้เยาวชนและคนหนุ่มสาว “กลับถิ่นฐาน” มาดูแลบ้านเกิด… บนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบ BCG ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คนในชุมชนสุโขทัย “เป็น” อยู่แล้ว…

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ขอทำหน้าที่อีก “บทบาท”หนึ่ง ในชุมชนเล็ก ๆ และขยายผลไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น ที่หวังเพียงจะ “แบ่งโลกนี้ให้เท่ากัน” ตามกำลัง พลัง ความสามารถ สติปัญญา และหัวใจ เท่าที่มี…

ขอบคุณครับ….😊

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

อาหารดี… ดนตรีพื้นเมืองไพเราะ 🎼🪕

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

Circular Economy หนึ่งใน BCG Economy หากจะต้องเริ่มต้นบรรยายให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติฟัง คงต้องใช้เวลา พลัง และความอุตสาหะ พอสมควร…

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566

Circular Economy หนึ่งใน BCG Economy หากจะต้องเริ่มต้นบรรยายให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติฟัง คงต้องใช้เวลา พลัง และความอุตสาหะ พอสมควร…

แต่การได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเอง นำเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เช่น ลังไข่ไก่ มาตัดเป็นรูปร่าง สัตว์ ดอกไม้ และสิ่งต่าง ๆ ได้ลงมือระบายสีตามจินตนาการของเด็กน้อย โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ใกล้ ๆ ได้ทำกิจกรรมง่าย ๆ ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน ผู้ที่มาเที่ยวชม #ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง ได้อุดหนุนสินค้าในครัวเรือนของชาวชุมชนไปในเวลาเดียวกัน เกิดการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจฐานราก กลายเป็นการถ่ายทอดความสอดคล้องของ BCG Economy บนวิถีแห่งความพอเพียงอย่างแยบยล และแนบเนียนกลมกลืน…

บนวิถีแห่งความพอเพียง “ความสุข” เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากชุมชนเล็ก ๆ จนไปถึงโลกกว้างใหญ่

“เราขอสืบสาน ด้วยการกระทำ”

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ การทำขนมพระพายขนมโบราณ

น้องพลอย… ณิชา ยอดนวล ร้านป้าหมายขนมไทย

ขนมพระพาย จากคำบอกเล่าของน้องพลอย มุ่งหวังให้ลมช่วยพัดพาความสุขเข้ามา ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข บนแผ่นดินสุโขทัย เป็นขนมที่มักจะทำเลี้ยงแขกในงานมงคล ….

ส่วนผสม เช่นแป้งข้าวเหนียว ใบเตย ถั่วเหลือง ที่นำมาทำไส้ ฯลฯ ล้วนมาจากวัตถุดิบที่ได้จากในท้องถิ่น Bio-economy ทักษะในการทำขนมก็ถูกส่งผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่น น้องพลอยก็นำมาประยุกต์และยังเคยนำไปประกวดได้รางวัลกลับบ้านมาด้วยความภูมิใจ 😊

เด็ก ๆ ลงมือ “ปั้น” ขนมคงเหมือน “ปั้นฝัน” มีความสุขทั้งขณะปั้นและขณะกินพร้อมด้วยราดกะทิในถ้วยใบตอง…

บนวิถีแห่งความพอเพียง “ความสุข” เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากชุมชนเล็ก ๆ จนไปถึงโลกกว้างใหญ่

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

ท่ามกลางบรรยากาศปลายฝนต้นหนาว…. ใต้ร่มเงาไม้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ท่ามกลางบรรยากาศปลายฝนต้นหนาว…. ใต้ร่มเงาไม้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อากาศเริ่มเย็นลง… สดชื่นเย็นสบายแบบเมืองเหนือกำลังมาเยือนสุโขทัย มาเยือนวิถีชีวิตคนที่บางคนหลบหลีกหนีพ้นชีวิตเมืองหลวงเมืองใหญ่ กลับ “บ้าน” มาหวังใช้เวลาที่เหลืออยู่ในบรรยากาศสงบของเมืองสุโขทัยนี้…

หลายชีวิตหวังเริ่มต้นใหม่ ดำรงอยู่บน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นในชุมชน มาประกอบสัมมาชีพ พอกิน พอใช้ พออยู่… พอร่มเย็น

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และกิจกรรม #กระทงใบลาน หวังเพียงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม สร้าง “ความสุข” ให้กับผู้คนในท้องถิ่น ในชุมชนเล็ก ๆ ได้บ้าง แม้เป็นเพียง “ยิ้มเหงา ๆ” ในยามเทศกาลลอยกระทง เดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง…..😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

แจกฟรี !!! ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้จากมูลกวาง

สำหรับผู้ที่รักการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะที่เน้นการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยเกี่ยวกับ Circular Economy ซึ่งเป็นหนึ่งใน BCG โมเดล นั่นคือ “ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้จากมูลกวาง” ซึ่งได้พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมมาหลายปี ขณะนี้สามารถผลิตออกมาให้ชาวชุมชนของเราได้ทดลองนำไปใช้ ถือเป็น ปุ๋ยอินทรีย์อย่างแท้จริง…

แจกฟรี !!!
ให้กับทุกคนที่มาเที่ยวชมตลาดชุมชนได้นำไปใช้

สนใจมาติดต่อรับได้ที่ “น้าจอม” 🧑‍🌾
กองอำนวยการ Deer Farm Cafe

พบกันทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น. ครับ…😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG