โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๑

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
“การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

 

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับฟังบรรยายที่ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมาออกภาคสนามลงพื้นที่กระบวนวิชาการสำรวจภาคสนาม CVE5401
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

โดยรับฟังการบรรยายในห้องประชุมถึงความเป็นมาของฟาร์มกวาง งานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย มาเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำธุรกิจ ฟาร์มกวางให้แก่เกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ทั้งคณาจารย์และนักศึกษารับฟังและรับชมการสาธิตการจัดการในโรงเรือนตัดเขากวาง การออกแบบโครงสร้างโรงเรือน
การจัดการระบบน้ำที่ใช้ในแปลงหญ้า และโรงแปรรูปฯ การประยุกต์งานวิศวกรรมกับจัดการฟาร์มกวาง

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม รวม 75 คน ได้มีโอกาสร่วมฟังความคิดเห็นและเสนอไอเดียการพัฒนาการจัดการในเชิงวิศวกรรมต่อไป

 

โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์เขตร้อนในกลุ่มประชาคมอาเซียนจังหวัดนครนายก – ปราจีนบุรี

             เมื่อวันที่ 10  – 11  เมษายน 2560  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และ รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปลูกหญ้าเนเปียร์ จำนวน 20 ไร่ ร่วมกับชาวบ้านที่อยู่แถบนครนายก-ปราจีนบุรี 
ในโครงการผลิตพืชอาหารสัตว์เขตร้อนในกลุ่มประชาคมอาเซียนจังหวัดนครนายก – ปราจีนบุรี

 

บ้านหลังเดิมของฉัน

ถึงฝนจะตก ถึงฟ้าจะร้อง ฉันก็มีที่หลบหลีก (ใต้ถุนตึก) เมื่อหิวฉันก็มีที่หากิน มีเพื่อน มีญาติพี่น้อง ลุง ป้า น้า อา มีเพื่อนสองขาใจดีนำอาหารมาให้ ฉันมีความสุขอยู่ใต้ชายคาบ้านของฉัน….. วันนึงมีใครก็ไม่รู้บอกว่ารักฉันเหลือเกิน มุดเข้ามาในบ้านของฉัน บอกว่าจะจัดการชีวิตของฉันอย่างนั้นอย่างนี้ พวกฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องย้ายพวกฉันไปที่อื่น เพราะพวกของฉันมีมากอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องตามหลักสากล (เดี๋ยวประเทศที่พัฒนาแล้วจะตำหนิ) 

วันนี้…. คนกลุ่มนั้นก็หายหน้าไป ไม่มุดเข้ามาในบ้านฉันอีกแล้ว และฉันก็ยังมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ในบ้านหลังเดิมของฉัน….. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

1 2
3 4
5 6
7 8

9

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

 

โปสเตอร์สัมนา11 ปรับไซส์1

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑

7 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. บุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 41  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี “กล่าวเปิดการแข่งขัน”  
ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยสัตว์ภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดย ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ แจกขนม ของว่าง แก่ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

14938130_1228917460511822_5860392021906800818_n 14907618_1228917433845158_4947112527218956691_n
14925273_1228917457178489_6796765336026137068_n 14915214_1228918240511744_7525734527777601998_n
14900496_1228917640511804_4728707932871636277_n 14980798_1228918627178372_320101527103857221_n
14938137_1228918683845033_3881059528792571654_n 14915214_1228918240511744_7525734527777601998_n
14907112_1228919073844994_8811807088029652220_n 14938188_1228919067178328_538184078362078685_n