อธิการบดีและคณะเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวาง ปี2565

 

ขอขอบคุณ…
ผศ.ดร. สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้ให้คำปรึกษารวมถึงแนวทางในการดำเนินการต่อไป

5 มีนาคม 2565

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต #newnormal #เขากวางอ่อน #stayin_alive #staying_alive

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021)

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมจัดผลงานวิจัย

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วันที่ 22-26 พย. 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

พร้อมกับซุ้มเกียรติยศ ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) จัดในนาม มหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ของทุกๆ พ. ศ. แต่ละปีค่ะ

สำหรับ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ในปี 2561 จากผลงานวิจัย เรื่อง

“การบูรณาการนวัตกรรมเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำฟาร์มกวางสู่การเกษตรสมัยใหม่”

และรุ่งปี พ.ศ. 2562 ฟาร์มกวางก็ได้รับรางวัล Bronze Award อีกครั้งหนึ่งค่ะ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงในสังคมเกษตรยุคใหม่”

ในงานเดียวกันนี้แต่คนละปีค่ะ

บูธปัจจุบัน 2564

ซุ้มเกียรติยศ สำหรับ มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ของ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ เมื่อปี 2561

โครงการที่ได้รับรางวัลที่ 1 นี้

“นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่”

ขณะนี้ ยื่นเรื่องไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างขั้นตอน จดสิทธิบัตรนวัตกรรมของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงในนามเจ้าของสิทธิบัตร คือ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ชิ้นงาน

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021)

วันนี้เป็นวันที่ 2 ที่น้องๆเจ้าหน้าที่ “สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน” มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังจัดเตรียมนิทรรศการ การจัดการความรู้

“เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วันที่ 22-26 พย. 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

สำหรับค่ำคืนนี้ คงอยู่จัดงานกันถึงเที่ยงคืน….วันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจะจัดในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันนี้ เป็นวันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจะจัดในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

มีสื่อมวลชนมาทำข่าวหลายสำนักด้วยกัน ในการนี้ทาง วช. ได้รวบรวมงานวิจัยที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ รางวัล Platinum Award ของปี 2561/2562/2563 แสดงในงานแถลงข่าวในวันนี้ด้วย

โดย “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ในปี 2561 และได้รับเกียรตินำผลงานไปจัดในรอบสื่อมวลชนในวันนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ “ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง”

และขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โครงการ บริจาคไข่ไก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

โครงการ บริจาคไข่ไก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เดินทางไปบริจาคไข่ไก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)”

ขอรายงานและประมวลภาพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สุโขทัย

การฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและการสาธิตการปฏิบัติงานในฟาร์มกวางฯ ทำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นภาพและเกิดความคิด
ต่อยอดในการปฏิบัติจริงต่อไป…

ขอประกาศลดจำนวนกวางที่มีอยู่ ให้สมดุลกับการผลิตพืชอาหารสัตว์

เรียนท่านสมาชิก
เครือข่ายฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้สนใจทุกท่านครับ…
สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายให้ฟาร์มกวางฯ ต้องหาเลี้ยงตัวเองนั้น… เพื่อให้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เป็นแหล่งรวม และเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นทางการภายใต้หน่วยงานของรัฐฯ แห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้….
จึงขอประกาศลดจำนวนกวางที่มีอยู่ ให้สมดุลกับการผลิตพืชอาหารสัตว์ และรายได้ที่มีเข้ามา จนกระทั่งฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถเลี้ยงตัวเองได้….
2.1 กวางรูซ่าเพศเมีย จำนวน 193 ตัว
2.2 กวางรูซ่าเพศผู้ จำนวน 85 ตัว
อายุประมาณ 4-7 ปี
หากสมาชิกฯ หรือเกษตรกร สนใจสามารถติดต่อได้ที่
คุณ ธงชัย
โทรศัพท์ 02-310-8694 โทรศัพท์มือถือ 086-949-6037
ขอบคุณมากครับ….
#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต #newnormal  #เขากวางอ่อน #stayin_alive #staying_alive #ฝึกอบรม #GAP #กวาง

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง GAP”

เรียนท่านสมาชิก
เครือข่ายฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่านครับ…
มีเรื่องสำคัญจะเรียนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ 2 เรื่องดังนี้ครับ….
1. โดยความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มกวาง GAP”
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
เวลา 8.30-17.00 น.
ที่ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ. สุโขทัย
เพื่อให้เจ้าของฟาร์มกวางและผู้ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงกวาง/ทำฟาร์มกวาง ได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ในการทำให้ฟาร์มของเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) 
ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้ว เกษตรกรจะได้ใบรับรอง เพื่อนำไปยื่นขอรับการตรวจประเมินฟาร์มกวางของท่านที่จะได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมปศุสัตว์ต่อไป
รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งแรกนี้ 20 ท่าน….
เพื่อเป็นการนำร่องให้กับผู้เลี้ยงกวาง และเกษตรกรผู้สนใจจะเลี้ยงกวางให้เข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน อันเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรของเราต่อไป…
สนใจติดต่อสมัครได้ตามประกาศนี้ครับ…

ป่าเต็งรังที่ฟื้นกลับคืนมา…….

ป่าเต็งรังที่ฟื้นกลับคืนมา…….

กว่า 17 ปี ที่กำเนิดฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่เราเป็นกันชนให้กับป่าใหญ่ จนต้นไม้ที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรม กำลังเติบโตเป็นป่าใหญ่ในอนาคต….

จากนี้ไปจะเป็นอย่างไร……คงต้องแล้วแต่ลิขิตสวรรค์

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต