โครงการ บริจาคไข่ไก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

โครงการ บริจาคไข่ไก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เดินทางไปบริจาคไข่ไก่ ของใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)”

ขอรายงานและประมวลภาพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สุโขทัย

การฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและการสาธิตการปฏิบัติงานในฟาร์มกวางฯ ทำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นภาพและเกิดความคิด
ต่อยอดในการปฏิบัติจริงต่อไป…

ขอประกาศลดจำนวนกวางที่มีอยู่ ให้สมดุลกับการผลิตพืชอาหารสัตว์

เรียนท่านสมาชิก
เครือข่ายฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้สนใจทุกท่านครับ…
สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายให้ฟาร์มกวางฯ ต้องหาเลี้ยงตัวเองนั้น… เพื่อให้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เป็นแหล่งรวม และเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นทางการภายใต้หน่วยงานของรัฐฯ แห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้….
จึงขอประกาศลดจำนวนกวางที่มีอยู่ ให้สมดุลกับการผลิตพืชอาหารสัตว์ และรายได้ที่มีเข้ามา จนกระทั่งฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถเลี้ยงตัวเองได้….
2.1 กวางรูซ่าเพศเมีย จำนวน 193 ตัว
2.2 กวางรูซ่าเพศผู้ จำนวน 85 ตัว
อายุประมาณ 4-7 ปี
หากสมาชิกฯ หรือเกษตรกร สนใจสามารถติดต่อได้ที่
คุณ ธงชัย
โทรศัพท์ 02-310-8694 โทรศัพท์มือถือ 086-949-6037
ขอบคุณมากครับ….
#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต #newnormal  #เขากวางอ่อน #stayin_alive #staying_alive #ฝึกอบรม #GAP #กวาง

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง GAP”

เรียนท่านสมาชิก
เครือข่ายฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่านครับ…
มีเรื่องสำคัญจะเรียนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ 2 เรื่องดังนี้ครับ….
1. โดยความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มกวาง GAP”
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
เวลา 8.30-17.00 น.
ที่ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ. สุโขทัย
เพื่อให้เจ้าของฟาร์มกวางและผู้ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงกวาง/ทำฟาร์มกวาง ได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ในการทำให้ฟาร์มของเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) 
ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้ว เกษตรกรจะได้ใบรับรอง เพื่อนำไปยื่นขอรับการตรวจประเมินฟาร์มกวางของท่านที่จะได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมปศุสัตว์ต่อไป
รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งแรกนี้ 20 ท่าน….
เพื่อเป็นการนำร่องให้กับผู้เลี้ยงกวาง และเกษตรกรผู้สนใจจะเลี้ยงกวางให้เข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน อันเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรของเราต่อไป…
สนใจติดต่อสมัครได้ตามประกาศนี้ครับ…

ป่าเต็งรังที่ฟื้นกลับคืนมา…….

ป่าเต็งรังที่ฟื้นกลับคืนมา…….

กว่า 17 ปี ที่กำเนิดฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่เราเป็นกันชนให้กับป่าใหญ่ จนต้นไม้ที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรม กำลังเติบโตเป็นป่าใหญ่ในอนาคต….

จากนี้ไปจะเป็นอย่างไร……คงต้องแล้วแต่ลิขิตสวรรค์

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต

จุดสิ้นสุด…… อาจกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด…… อาจกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้น

“ทุกชีวิต” ล้วนมีวิถีทางของมัน เพื่อการมีชีวิตรอด

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต

ช่วยกัน ซ่อม…… สร้าง……

ช่วยกัน ซ่อม…… สร้าง…… และเสาะหาหนทางใหม่
แต่ยังคงไว้ซึ่งความตั้งใจเดิม…..

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

เมืองไทยใหญ่อุดม….. ดินดีสมเป็นนาสวน….
เพื่อนรักเราชักชวน…. ร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำ….
บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน
#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

From Dusk Till Dawn…. ชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

From Dusk Till Dawn…. ชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน…

ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน…

เมล็ดพันธุ์ที่ดี… ถึงจะถูกกลบฝัง…ก็งอกงามได้

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฤดูฝน พยายามขยายแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้เพียงพอในฤดูถัดไป ตอบสนองนโยบาย #หาเลี้ยงตัวเอง บนหลักการปศุสัตว์ธรรมชาติ

#ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน #ฟาร์มกวาง #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #กวาง #deer #พืชอาหารสัตว์