ประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 10 เมษายน 2561

ประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 10 เมษายน 2561

ทางสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนได้เข้าร่วมงาน งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2561

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 42

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 42

1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. บุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน 
“สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 42 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เป็นประธานในพิธี “กล่าวเปิดการแข่งขัน” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในเป็นประจำทุกปี 
เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

    

ฟังกัน! ม.รามคำแหง ชี้แจง กรณี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตร ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ 40 หลักสูตร

สดๆ..ฟังกัน! ม.รามคำแหง ชี้แจง กรณี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตร ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ 40 หลักสูตร

สรุปเบื้องต้น ..ม.รามบอก เป็นข้อมูลเก่าช่วงปีการศึกษา 58 ได้ปิดไปแล้ว 23 หลักสูตร งดแล้ว 6 หลักสูตร ส่วนปีนี้ ..ปีการศึกษา 61 .. ปิดอีก 1 หลักสูตร

ส่วนที่เหลือ 10 หลักสูตรที่เหลือ .. สกอ. รับรองไปแล้ว

ผู้แถลง : ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.รามคำแหง

ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1719845184703268&id=100000334098614

ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

ขอเรียนรายงานเหตุการณ์วันอังคารท่ี 21 พย 2560 นะค่ะ…

ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย พร้อมดูกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากงานวิจัยสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาทิ เช่น เขากวางอ่อน เนื้อกวาง ปุ๋ยมูลกวาง การผลิตอาหารสำเร็จรูป หญ้าหมัก ปุ๋ยไส้เดือนจากมูลกวาง หญ้าพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งการต้อนกวางเข้าโรงเรือนจัดการกวางเพื่อขึ้นรถส่งที่ถูกดัดแปลงเป็นกล่องเพื่อการขนย้ายให้กับเกษตรกรผู้มาซื้อกวาง รวมถึงท่านอธิการบดีได้มอบใบพันธุ์ประวัติกวาง ท่ีออกให้โดยกรมปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้มาซื้อกวาง

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีและผู้บริหารทุกท่านค่ะ

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๒

ขออนุญาตเรียนรายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ

เรื่อง “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” วันที่ 9-10 กย. 2560 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานฯ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย และเจ้าของกิจการฟาร์มกวางที่ประสบความสำเร็จ จากธุรกิจนี้

ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางที่มาจากหลากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งใจรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รับทราบถึงข้อมูลและศักยภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการที่ได้จากการวิจัย และรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โรงแปรรูปกวางที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะ ฯลฯ

เพื่อนำไปปรับใช้งานในการเลี้ยงกวางและตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจฟาร์มกวางต่อไป…

ขอบคุณมากค่ะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๒

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๒

วันที่ ๙ – ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๐
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๑

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
“การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรม “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐฯ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า) ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) และเอกชนผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการเลี้ยงกวางและธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยผู้สนใจและเกษตรกรจากหลายจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการและเกษตรกรภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ร่วม 38 คน (เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 30 คน) ซึ่งต้องขอให้มาสมัครเข้าอบรมในรอบที่ 2 ช่วงเดือนกันยายน) ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมอย่างตั้งใจ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปเผยแพร่ จัดตั้ง และขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป…