กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ การทำขนมพระพายขนมโบราณ

น้องพลอย… ณิชา ยอดนวล ร้านป้าหมายขนมไทย

ขนมพระพาย จากคำบอกเล่าของน้องพลอย มุ่งหวังให้ลมช่วยพัดพาความสุขเข้ามา ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข บนแผ่นดินสุโขทัย เป็นขนมที่มักจะทำเลี้ยงแขกในงานมงคล ….

ส่วนผสม เช่นแป้งข้าวเหนียว ใบเตย ถั่วเหลือง ที่นำมาทำไส้ ฯลฯ ล้วนมาจากวัตถุดิบที่ได้จากในท้องถิ่น Bio-economy ทักษะในการทำขนมก็ถูกส่งผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่น น้องพลอยก็นำมาประยุกต์และยังเคยนำไปประกวดได้รางวัลกลับบ้านมาด้วยความภูมิใจ 😊

เด็ก ๆ ลงมือ “ปั้น” ขนมคงเหมือน “ปั้นฝัน” มีความสุขทั้งขณะปั้นและขณะกินพร้อมด้วยราดกะทิในถ้วยใบตอง…

บนวิถีแห่งความพอเพียง “ความสุข” เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากชุมชนเล็ก ๆ จนไปถึงโลกกว้างใหญ่

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG