ช่วงสุดท้ายของ “โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

และแล้ว…

ก็ถึงโค้งสุดท้ายของ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับฤดูกาลนี้…

ช่วงสุดท้ายของ “โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีวิธีการ แนวคิด และการดำเนินการวิจัยที่แตกต่างออกไปจากแนวทางเดิม ๆ

ได้มีโอกาสนั่งพูดคุย สะท้อนความรู้สึกซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันของ “ชุมชนฟาร์มกวาง” ชาวบ้านชาวชุมชนรอบฟาร์มกวางที่ได้นำของที่มีและผลิตได้ในครัวเรือน มาขาย กลับไม่ได้พูดถึง “กำไร” หรือ “ขาดทุน” กันเลย แต่กลับพูดเป็นเสียงเดียวกันถึง “ความผูกพัน” และ “ความสัมพันธ์” ที่ก่อตัวขึ้นในสถานที่แห่งนี้…

กลับพูดถึง “ความสุข” ของช่วงเวลาที่ได้มาอยู่ร่วมกันในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ และต่างโหยหาเมื่อรู้ว่าถึงเวลาหมดโครงการแล้วต้องแยกย้ายลาจาก….

ในฐานะหัวหน้าโครงการ ผมไม่อาจหาญที่จะพูดถึง “ความยั่งยืน” ของ ตลาดฯ ที่เป็นเสมือน “พื้นที่ปลอดภัย” ของชุมชนสำหรับครอบครัว และคงไม่อาจเอ่ย “คำสัญญา” ว่าสามารถจะกลับมาพบกันอีกได้หรือไม่ เพราะไม่สามารถคาดเดาสิ่งต่าง ๆ ล่วงหน้าท่ามกลางสถานการณ์และนโยบายที่อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา

แต่สิ่งหนึ่งที่ “ให้สัญญา” ไว้ได้คือ… ความตั้งใจดี ความอยากในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างท้าทาย อยากเห็น รอยยิ้มของเด็กน้อย พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และผู้คนที่มาค้าขายซึ่งเป็นเสมือนญาติสนิทกันมากขึ้นทุกวัน ๆ

ความตั้งใจในการ “แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน” ไม่เคยจืดจาง….

ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ผ่านเข้ามาร่วมกันสร้างความหวังให้กับชุมชน

จนกว่าจะได้มีโอกาสกลับมาพบกันใหม่…

ด้วยจิตคารวะ….😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG